banner
Tontit
Omakotitalotontit

Kohoniemen alue

Kohoniemi sijoittuu Pielaveden kirkonkylän läheisyyteen noin 3 km päähän keskustasta länteen avautuvaan rinteeseen. Pielaveden rannalle Siilinjärvi – Viitasaari kantatien 77 ja 2,4m syvyisen veneväylän läheisyyteen. Alueelle tulee kevyenliikenteenväylä keskustasta. Tonttien pinta-alat vaihtelevat 3700 – 5000 neliömetrin välillä. Tonttienrakennusoikeus on 15 % tontin pinta-alasta ja rakennusoikeudet vaihtelevat 550 - 750 neliömetrin välillä. Tontille saa rakentaa yhden yksi tai kaksi kerroksisen asuinrakennuksen, 30 neliömetrin rantasaunan ja muita talousrakennuksia. Asuinrakennus tulee sijoittaa noin 40 m päähän rannasta ja rantasaunan tulee olla vähintään 15 m päässä rannasta.

Lisätietoja:
http://www.eemelikiukkonen.fi/pielavesi/kunta_kohoniemi_2019.pdf

Kaukarannan alue

Pielaveden kunnalla on tarjolla tasokkaita rannan läheisyydessä olevia omakotitalotontteja Kaukarannan alueella.

Muu asemakaava-alue

Yksittäisiä omakotitalotontteja löytyy myös muualta Kirkonkylän asemakaava-alueelta.

Maaseutukylät

Myös maaseutukyliltä kunnan omistamilta mailta on mahdollista löytää rakentamiseen ja asumiseen soveltuvia väljiä rakennuspaikkoja.

Yksityinen tonttitarjonta

Yksityisillä maanomistajilla on tarjolla omakotitontteja sekä Kirkonkylällä että Kirkonkylän ulkopuolella, myös ranta-alueilla.

Hinnat ja luovutusehdot

Suurimmalle osalle kunnan myynnissä olevista asuntotonteista on kunnanvaltuusto asettanut myyntihinnat.

Kauppakirjoihin otetaan mm. seuraavat yleiset luovutusehdot:

  • Kauppahinta maksetaan kaupantekotilaisuudessa.
  • Ostaja vastaa kaupasta aiheutuvista lainhuudatus- ja erottamiskustannuksista, varainsiirtoverosta sekä kaupanvahvistajan palkkiosta.
  • Kunnalla oikeus sijoittaa myydylle määräalalle tarpeelliset johdot, laitteet ja kiinnikkeet.
  • Myyjä pidättää itselleen oikeuden saada maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä vesihuoltolaissa tarkoitetun liittymismaksun.
  • Tontin ostaja vastaa tontin rakennuskelpoisuuden selvittämisestä samoin kuin perustamistavan valinnasta.
  • Myytävällä rakennuspaikalla oleva puusto ei kuulu kauppahintaan, vaan sen arvo määrätään erikseen, poikkeuksena Papinkallion alue, jossa puusto kuuluu kauppahintaan.
  • Tontille on rakennettava kahden vuoden kuluessa hyväksyttyjen rakennuspiirustusten mukainen asuinrakennus. Mikäli ostaja ei määräajassa ole täyttänyt edellytettyä rakennusvelvoitetta tai on luovuttanut tontin rantamattomana, hän on velvollinen suorittamaan kunnalle sopimussakkona tontin kauppahinnasta puolet, kuitenkin vähintään 5.000 euroal
Rivitalotontit

Kirkonkylä

Rivitalojen rakentaminen keskittyy nykyisellään Kirkonkylään, josta löytyy rivitalotontteja sekä kunnalta että yksityisiltä maanomistajilta.

Suurimmalle osalle kunnan myynnissä olevista rivitalotonteista on kunnanvaltuusto asettanut myyntihinnat.

Yritystontit

Yritys- ja liiketontteja on vapaana kirkonkylän keskustassa ja teollisuustontteja löytyy sekä Pajatien että Seppälän teollisuusalueelta.

Ota yhteyttä

Asunto- ja yritystonttien esittely

Kunnaninsinööri
p. 040 489 4834