PIELAVEDEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos huolehtii puhtaan veden jakelusta sekä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä toiminta-alueellaan (Kirkonkylä, Säviä).

Vesihuoltolaitoksen talousvesi on kokonaan laadultaan hyvälaatuista pohjavettä. Pohjavedenottamoita on kaksi ja yksi vedenkäsittelylaitos.

pH-luku ilmaisee veden happamuuden tai emäksisyyden. Raakaveden pH on noin 6,0. Verkostoon pumpattavan veden pH:ta nostetaan noin 8,0:aan kalkkimaitoliuoksella. pH:n nosto ehkäisee putkien korroosiota.

Veden kovuudella tarkoitetaan sen sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Mitä enemmän kyseisiä suoloja, sen kovempaa vesi on. Pielaveden kunnan käyttövesi on pehmeää.

Kaikki jätevesilaitoksen toiminta-alueella syntyvät jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle, jossa jätevedet käsitellään. Puhdistamolle otetaan vastaan myös sako- ja umpikaivoliete jätteenkuljettajilta. Kuivattu jätevesiliete toimitetaan biolaitokselle, missä lietteestä tuotetaan kaasua ja sähköä.

Vesihuoltolaitoksen käyttömaksu on 5,89 € /m3 (sis. alv 24 %) ja se sisältää sekä puhdasvesi- että jätevesimaksun. Vesihuoltolaitoksen taksa ja palvelumaksut ovat liitteenä tämän sivun alaosassa.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen kuuluu kirkonkylän ja Säviän taajama.

Yhteystiedot

Pielaveden kunta
Ympäristöosasto
PL 27, Puustellintie 10
72401 Pielavesi

 
Ota yhteyttä

Kuntatekniikaninsinööri

p. 050 441 1170

Laitoksenhoitaja

p. 040 767 5688

Laitoksenhoitaja

p. 040 767 5689

Kiinteistön omistajan/käyttäjän vaihdoksesta on ilmoitettava Pielaveden kunnan ympäristöosastolle.
Omistajan/käyttäjän vaihdosasioita yms. sopimusasioita hoitaa ympäristöosastolla

Toimistosihteeri
Päivi Valta
050 533 7040
ymparisto@pielavesi.fi

 

 

 

 

 

 

 

 


Vesihuoltolaitoksen taksa sisältää liittymismaksut, perusmaksut ja käyttömaksut. Vesihuoltolaitoksen palvelumaksut sisältävät mm. tonttijohtomaksut, lietemaksut (sakokaivo- ja umpisäiliölietteet) sekä asiakkaan tilaamat työt.

Vesilaskutus koostuu mittarikoon mukaan määräytyvästä perusmaksusta ja vedenkulutukseen perustuvasta käyttömaksusta (vesi- ja jätevesimaksusta). Laskutus tapahtuu 4 kertaa vuodessa.

Mittarinluentakortti lähetetään asiakkaalle kerran vuodessa. Mittarinlukemaan perustuvassa tasauslaskussa asiakkaita laskutetaan todellisen mitatun kulutuksen perusteella ja muut vuotuiset laskutuserät perustuvat arvioituun kulutukseen.

Vesilaskutusta hoitaa ympäristöosastolla

toimistosihteeri
Päivi Valta 
050 533 7040
ymparisto@pielavesi.fi