Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos

Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos huolehtii puhtaan veden jakelusta sekä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä toiminta-alueellaan (Kirkonkylä, Säviä).

Vesihuoltolaitoksen talousvesi on kokonaan laadultaan hyvälaatuista pohjavettä. Pohjavedenottamoita on kaksi ja yksi vedenkäsittelylaitos.

pH-luku ilmaisee veden happamuuden tai emäksisyyden. Raakaveden pH on noin 6,0. Verkostoon pumpattavan veden pH:ta nostetaan noin 8,0:aan kalkkimaitoliuoksella. pH:n nosto ehkäisee putkien korroosiota.

Veden kovuudella tarkoitetaan sen sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Mitä enemmän kyseisiä suoloja, sen kovempaa vesi on. Pielaveden kunnan käyttövesi on pehmeää.

Kaikki jätevesilaitoksen toiminta-alueella syntyvät jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle, jossa jätevedet käsitellään. Puhdistamolle otetaan vastaan myös sako- ja umpikaivoliete jätteenkuljettajilta. Kuivattu jätevesiliete toimitetaan biolaitokselle, missä lietteestä tuotetaan kaasua ja sähköä.

Vesihuoltolaitoksen käyttömaksu on 5,89 € /m3 (sis. alv 24 %) ja se sisältää sekä puhdasvesi- että jätevesimaksun. Vesihuoltolaitoksen taksa ja palvelumaksut ovat liitteenä tämän sivun alaosassa.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen kuuluu kirkonkylän ja Säviän taajama.

Vesilaskutus

Vesihuoltolaitoksen taksa sisältää liittymismaksut, perusmaksut ja käyttömaksut. Vesihuoltolaitoksen palvelumaksut sisältävät mm. tonttijohtomaksut, lietemaksut (sakokaivo- ja umpisäiliölietteet) sekä asiakkaan tilaamat työt.

Vesilaskutus koostuu mittarikoon mukaan määräytyvästä perusmaksusta ja vedenkulutukseen perustuvasta käyttömaksusta (vesi- ja jätevesimaksusta). Laskutus tapahtuu 4 kertaa vuodessa.

Mittarinluentakortti lähetetään asiakkaalle kerran vuodessa. Mittarinlukemaan perustuvassa tasauslaskussa asiakkaita laskutetaan todellisen mitatun kulutuksen perusteella ja muut vuotuiset laskutuserät perustuvat arvioituun kulutukseen. 

Mittarilukeman voi ilmoittaa sähköisellä lomakkeella osoitteessa: https://www.pielavesi.fi/vesimittari

Vesilaskutuksen laskutusosoitteen tai laskun vastaanottajan muutoksen voit ilmoittaa sähköisesti tällä lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/6C7C41ACE23784B5

Omistajan / käyttäjän vaihdos

Kiinteistön omistajan tai käyttäjän vaihdoksesta on ilmoitettava Pielaveden kunnan ympäristöosastolle.

Vesiliittymän omistaja voi ilmoittaa vesiliittymän käyttäjän (esim. vuokralainen) tai omistajan (esim. kiinteistön myynti) muutoksesta tällä lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/064E25062F9FF394

Vesiliittymän käyttäjä tai uusi omistaja voi tehdä ilmoituksen tällä lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/B460DAB76E40893E

 

Yhteystiedot

Pielaveden kunta
Ympäristöosasto
Puustellintie 10
72400 Pielavesi

 
Ota yhteyttä

Kuntatekniikaninsinööri

Kuntatekniikaninsinööri
p. 050 441 1170

Vesihuoltolaitoksen päivystäjä

Vesihuoltolaitoksen päivystäjä
p. 0400 211 688

Laitoksenhoitaja

Vesihuoltolaitoksenhoitaja p. 040 767 5688

Laitoksenhoitaja

Vesihuoltolaitoksenhoitaja p. 040 767 5689