Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos

Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos huolehtii puhtaan veden jakelusta sekä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä toiminta-alueellaan (Kirkonkylä, Säviä).

Vesihuoltolaitoksen talousvesi on kokonaan laadultaan hyvälaatuista pohjavettä. Pohjavedenottamoita on kaksi ja yksi vedenkäsittelylaitos.

pH-luku ilmaisee veden happamuuden tai emäksisyyden. Raakaveden pH on noin 6,0. Verkostoon pumpattavan veden pH:ta nostetaan noin 8,0:aan kalkkimaitoliuoksella. pH:n nosto ehkäisee putkien korroosiota.

Veden kovuudella tarkoitetaan sen sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Mitä enemmän kyseisiä suoloja, sen kovempaa vesi on. Pielaveden kunnan käyttövesi on pehmeää.

Kaikki jätevesilaitoksen toiminta-alueella syntyvät jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle, jossa jätevedet käsitellään. Puhdistamolle otetaan vastaan myös sako- ja umpikaivoliete jätteenkuljettajilta. Kuivattu jätevesiliete toimitetaan biolaitokselle, missä lietteestä tuotetaan kaasua ja sähköä.

Vesihuoltolaitoksen käyttömaksu on 5,89 € /m3 (sis. alv 24 %) ja se sisältää sekä puhdasvesi- että jätevesimaksun. Vesihuoltolaitoksen taksa ja palvelumaksut ovat liitteenä tämän sivun alaosassa.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen kuuluu kirkonkylän ja Säviän taajama.

Vesilaskutus

Vesihuoltolaitoksen taksa sisältää liittymismaksut, perusmaksut ja käyttömaksut. Vesihuoltolaitoksen palvelumaksut sisältävät mm. tonttijohtomaksut, lietemaksut (sakokaivo- ja umpisäiliölietteet) sekä asiakkaan tilaamat työt.

Vesilaskutus koostuu mittarikoon mukaan määräytyvästä perusmaksusta ja vedenkulutukseen perustuvasta käyttömaksusta (vesi- ja jätevesimaksusta). Laskutus tapahtuu 4 kertaa vuodessa.

Mittarinluentakortti lähetetään asiakkaalle kerran vuodessa. Mittarinlukemaan perustuvassa tasauslaskussa asiakkaita laskutetaan todellisen mitatun kulutuksen perusteella ja muut vuotuiset laskutuserät perustuvat arvioituun kulutukseen. 

Mittarilukeman voi ilmoittaa sähköisellä lomakkeella osoitteessa: https://www.pielavesi.fi/vesimittari

Vesilaskutuksen laskutusosoitteen tai laskun vastaanottajan muutoksen voit ilmoittaa sähköisesti tällä lomakkeella: https://suomiviestit.fi/suomi.fi/lomake/5f75c98b475a6c66190cd34e

Omistajan / käyttäjän vaihdos

Kiinteistön omistajan tai käyttäjän vaihdoksesta on ilmoitettava Pielaveden kunnan ympäristöosastolle.

Vesiliittymän omistaja voi ilmoittaa vesiliittymän käyttäjän (esim. vuokralainen) tai omistajan (esim. kiinteistön myynti) muutoksesta tällä lomakkeella: https://suomiviestit.fi/suomi.fi/lomake/5f4e1a47475a6c253849ae00

Vesiliittymän käyttäjä tai uusi omistaja voi tehdä ilmoituksen tällä lomakkeella: https://suomiviestit.fi/suomi.fi/lomake/5f4e1c71475a6c253849b030

 

Yhteystiedot

Pielaveden kunta
Ympäristöosasto
PL 27, Puustellintie 10
72401 Pielavesi

 
Ota yhteyttä

Kuntatekniikaninsinööri

p. 050 441 1170

Laitoksenhoitaja

p. 040 767 5688

Laitoksenhoitaja

p. 040 767 5689