banner

Asunnon muutostyöt

Vaikeavammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada tukea päivittäistä selviytymistä helpottavien asunnon muutostöiden tekemiseen tai asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankintaan. Vaikeavammaiseksi katsotaan henkilö silloin, kun hänellä on erityisiä vaikeuksia vakituisessa asunnossaan liikkumisessa ja päivittäisissä toiminnoissa selviytymisessä.

Asunnon muutostöinä korvataan vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä. Välttämättömät muutostyöt ovat maksuttomia.

Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan kustantaa asuntoon kiinteästi asennettavia välineitä tai laitteita, esimerkiksi nostolaite, ovenavauslaite, ovipuhelin, kuulo- ja kuulonäkövammaisille tarkoitettu optinen hälytinjärjestelmä ja kiinteä induktiosilmukka sekä tekstipuhelin.

Hakemukset asunnon muutostöistä ja asunnon välineistä ja laitteista tehdään Pielaveden kunnan erityispalveluihin/sosiaalitoimistoon. Hakemuksiin liitetään lääkärinlausunto ja fysioterapeutin tai muun asiantuntijan lausunto haettavista muutostöistä tai asunnon välineistä ja laitteista sekä vaikeavammaisuudesta.

Asunnon muutostöiden saamiseksi henkilön palveluntarve arvioidaan ja lisäksi voidaan tarvita esim. lääkärin tai muun ammattihenkilön arvio vammasta ja palveluntarpeesta.

Palvelu on yleensä maksuton. Kunta korvaa kuitenkin vain välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset, jonka johdosta myös asiakas voi joutua maksamaan kyseisestä palvelusta.

Puhelinasiointi

Erityispalvelut

Erityispalvelut vastaavat kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalveluiden sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palveluista.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894822 Puh. +358 40 7508420 Puh. +358 40 6352589

Lomakkeet

Vammaispalveluhakemus

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen hakemus.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Erityispalvelut

Kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palvelut.

Kontiotie 7, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 16:00
Ke - To: 09:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan tämän asunnossa tarvittavat välttämättömät muutostyöt. Hänen asunnossansa tarvitsemista välineistä ja laitteista aiheutuvat kohtuulliset kulut korvataan.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat muun muassa ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon muutostyöt, kiinteiden kalusteiden sekä rakennus- ja sisustusmateriaalien vaihtaminen ja muutoksiin liittyvä suunnittelu. Korvattavia välineitä ovat esimerkiksi nosto- ja hälytyslaitteet. Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan lisäksi antaa välineitä ja laitteita korvauksetta lainaksi myös pitkäaikaiseen käyttöön.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380

Liittyvät palvelut

Tehostettu palveluasuminen

Kunta tarjoaa ikäihmisten tehostettua palveluasumista Pielakodissa.

Katso tiedot

Palveluasuminen

Palveluasuminen on asumismuoto niille, jotka tarvitsevat hoitohenkilökunnan päivittäistä tukea ja apua asumiseensa.

Katso tiedot

Perhehoito

Perhehoidossa hoidettavan henkilön ympärivuorokautisen huolenpito järjestetään hoidettavan tai hoitajan kotona.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut