Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö tarjoaa apua 15-29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille niiden asioiden hoitamisessa, jotka aiheuttavat nuorelle päänvaivaa arjessa. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi koulu- tai raha-asioihin, työnhakuun, asumisen pulmiin tai mihin tahansa muuhun asiaan, jossa nuori kokee tarvitsevansa apua.

Nuorelle tarjotaan yksilöllistä, pienin askelin etenevää tukea. Toiminta lähtee nuoren toiveista ja tarpeista ja on nuorelle täysin luottamuksellista ja vapaaehtoista. Tarvittaessa nuoren verkostoon kootaan yhteistyökumppaneita esim. TE-toimisto, sosiaalityö, oppilaitokset, järjestöt, terveyteen liittyvät palvelut jne.

Etsivä nuorisotyö tapaa nuorta ja etsii nuoren kanssa vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut, esimerkiksi asioimaan eri viranomaisten kanssa tai hakemaan työhön tai koulutukseen.

Pielavedellä etsivää nuorisotyötä toteuttaa Monitaitoset ry kunnan ja yhdistyksen solmiman sopimuksen pohjalta.

Ota yhteyttä etsivän nuorisotyön työntekijään omassa kunnassasi. Voit hakea etsivää nuorisotyöntekijää Into ry:n etsivähaulla.

Voit hakeutua etsivään nuorisotyöhön ottamalla yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään.

Voit ottaa yhteyttä soittamalla, tekstiviestillä, Whatsappissa, sähköpostilla tai käymällä Monitaitosilla.

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille.

Puhelinasiointi

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö tarjoaa apua alle 29-vuotiaille niiden asioiden hoitamisessa, jotka aiheuttavat nuorille päänvaivaa arjessa.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 1243978 Puh. +358 44 2973617

Etsivä nuorisotyö auttaa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria pääsemään koulutukseen, työhön tai muuhun heidän tarvitsemaan palveluun. Etsivän nuorisotyön työntekijät ovat läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoavat mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen keskusteluun aikuisen kanssa. Etsivään nuorisotyöhön osallistuminen on nuorille vapaaehtoista.

Etsivä nuorisotyö ottaa myös yhteyttä alle 29-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat esimerkiksi keskeyttäneet koulunsa tai ase- tai siiviilipalveluksensa.

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285

Liittyvät palvelut

Päihdeongelmaisten palveluohjaus

Katso tiedot

Ikääntyvien palveluohjaus

Katso tiedot

Palvelutarpeen arviointi

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut