banner

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö tarjoaa apua alle 29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille niiden asioiden hoitamisessa, jotka aiheuttavat nuorelle päänvaivaa arjessa. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi koulu- tai raha-asioihin, työnhakuun, asumisen pulmiin tai mihin tahansa muuhun asiaan, jossa nuori kokee tarvitsevansa apua.

Nuorelle tarjotaan yksilöllistä, pienin askelin etenevää tukea. Toiminta lähtee nuoren toiveista ja tarpeista ja on nuorelle täysin luottamuksellista ja vapaaehtoista. Tarvittaessa nuoren verkostoon kootaan yhteistyökumppaneita esim. TE-toimisto, sosiaalityö, oppilaitokset, järjestöt, terveyteen liittyvät palvelut jne.

Etsivä nuorisotyö tapaa nuorta ja etsii nuoren kanssa vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut, esimerkiksi asioimaan eri viranomaisten kanssa tai hakemaan työhön tai koulutukseen.

Palvelu on tarkoitettu alle 29-vuotiaille.

Puhelinasiointi

Etsivä Nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö tarjoaa apua alle 29-vuotiaille niiden asioiden hoitamisessa, jotka aiheuttavat nuorille päänvaivaa arjessa.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 1243978 Puh. +358 44 2973617

Etsivä nuorisotyö auttaa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria koulutukseen, työhön tai muuhun heidän tarvitsemaan palveluun. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka työntekijöiden tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivään nuorisotyöhön osallistuminen on nuorille vapaaehtoista.

Etsivä nuorisotyö ottaa yhteyttä alle 29-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat esimerkiksi keskeyttäneet koulunsa, ase- tai siiviilipalveluksensa.

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285

Liittyvät palvelut

Ikääntyvien palveluohjaus

Katso tiedot

Päihdeongelmaisten palveluohjaus

Katso tiedot

Maahanmuuttajien palveluohjaus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut