banner

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut, esimerkiksi asioimaan eri viranomaisten kanssa tai hakemaan työhön tai koulutukseen.

Etsivän nuorisotyön ohjaaja tapaa nuorta sovitusti, auttaa nuorta itsensä ja asioidensa hoitamisessa, kulkee rinnalla, tekee nuoren kanssa asioita yhdessä ja on tavoitettavissa. Työntekijä tarjoaa ammatillisen, turvallisen ja luottamuksellisen aikuiskontaktin.

Etsivän nuorisotyö on ammatillista ohjaustyötä ja sen perustana on toimiva moniammatillinen verkostotyö. Työntekijä pyrkii toimimaan linkkinä eri palveluiden välillä, joita nuoret käyttävät.

Verkostoja voivat olla esimerkiksi

  • Työvoimahallinto
  • Sosiaalitoimi
  • Koulu
  • Nuorisotyö
  • Asuntopalvelut
  • Seurakunta
  • Perhe
  • Muut alueelliset toimijat, jotka nuorta koskettavat

Etsivän työn periaatteena on, että työ on nuorelle vapaaehtoista (tukea, jos nuori itse sitä haluaa), luottamuksellista ja se lähtee nuoren tarpeista.

Etsivään nuorisotyöhön voit hakeutua ottamalla yhteyttä työntekijään. Yhteyttä voit ottaa soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Palvelu on tarkoitettu alle 29-vuotiaille.

Puhelinasiointi

Etsivä Nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tarjota apua alle 29-vuotiaille niiden asioiden hoitamisessa, jotka aiheuttavat nuorille päänvaivaa arjessa.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 1243978 Puh. +358 44 2973617

Etsivä nuorisotyö auttaa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria koulutukseen, työhön tai muuhun heidän tarvitsemaan palveluun. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka työntekijöiden tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivään nuorisotyöhön osallistuminen on nuorille vapaaehtoista.

Etsivä nuorisotyö ottaa yhteyttä alle 29-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat esimerkiksi keskeyttäneet koulunsa, ase- tai siiviilipalveluksensa.

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285

Liittyvät palvelut

Maahanmuuttajien palveluohjaus

Ohjaus- ja neuvontapalvelua maahanmuuttajille.

Katso tiedot

Ikääntyvien palveluohjaus

Lisätietoja tukipalveluista, niiden hakemisesta ja asumispalveluista saa asiakasohjaajilta sekä vanhuspalvelujen päälliköltä.

Katso tiedot

Sosiaalipäivystys

Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut