Fysioterapian palvelut

Fysioterapia on arviointia sekä ohjausta ja neuvontaa. Kunnan fysioterapiapalvelut ovat käytettävissä vanhuspalveluissa, kotihoidossa ja omaishoidossa. Fysioterapeutti tekee apuvälinearvioita ja opastaa apuvälineiden käytössä. Lisäksi fysioterapeutti tekee asunnonmuutostyöarvioita sekä yksilö- ja ryhmäohjausta. Fysioterapeutti ohjaa hoitohenkilökuntaa ja omaishoitajia ergonomiseen toimintaan sekä opastaa kaatumisen ehkäisyssä.

Kotona asuvalle asiakkaalle, jonka toimintakyky on romahtamassa tai hän on juuri kotiutunut sairaalasta ja asiakkaalla on riski joutua asumispalveluiden piiriin, voidaan toteuttaa maksullinen fysioterapian intensiivijakso toimintakyvyn parantumiseksi. Jakso suunnitellaan moniammatillisesti ja toimintakyky testataan. Asiakkaan tulee pystyä itse määrittelemään tavoitteita vähintään tuetusti ja hänellä tulee olla motivaatio jaksoon ja kotona pärjäämiseen.

Fysioterapeutti toimii moniammatillisesti ja osallistuu vanhuspalvelujen kehittämiseen.

Ota yhteyttä kunnan fysioterapeuttiin saadaksesi lisätietoa palveluista.

Fysioterapian palvelut ovat käytettävissä kunnan vanhuspalveluissa, kotihoidossa ja omaishoidossa.

Uudet kotihoidon asiakkaat saavat fysioterapeutin kartoituksen. Fysioterapia on lähetteetöntä.

Puhelinasiointi

Asumispalvelut

Kunnan asumispalveluista saat lisätietoa puhelimitse asumispalvelujen lähiesimieheltä ja asiakasohjaajilta.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894204 Puh. +358 40 0283268 Puh. +358 40 5715484

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut pyrkivät edistämään vanhuksen selviytymistä omassa kodissa sekä tukemaan vanhuksen toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894823 Puh. +358 40 4894204 Puh. +358 40 6738965 Puh. +358 40 0283268 Puh. +358 40 5715484

Kunnan fysioterapeutti

Vanhuspalvelujen fysioterapian palvelut

Lisää tietoa
Puh. +358 40 1832402

Palvelupaikat

Hakalan ryhmäkodit

Hakalan ryhmäkodissa tarjotaan kodinomaista asumista ja asukkaan toimintakykyä ylläpitävää palvelua.

Hakalantie 6, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kotihoidon toimisto

Kotihoidon palveluita saavien kuntalaisten palvelut.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Pielakoti

Pielakoti on tehostetun palveluasumisen yksikkö Pielavedellä.

Savikontie 17, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on kivun poistaminen sekä liikunta-, toiminta- ja työkyvyn parantaminen. Fysioterapia perustuu potilaan haastatteluun ja tutkimiseen sekä niiden pohjalta tehtyyn kliiniseen päättelyyn. Fysioterapiaan kuuluu ohjausta, neuvontaa, terapeuttista harjoittelua ja manuaalista terapiaa.

Fysioterapiassa hoidetaan esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön kipuja sekä erilaisia liikunta- ja rasitusvammoja. Hoidossa korostuu potilaan oma aktiivisuus.

Fysioterapeutti tutkii potilaan asentoa, arvioi liikkuvuutta ja pyrkii löytämään ongelman aiheuttajan. Hän tekee potilaalle harjoitusohjelman ja ohjaa ja neuvoo harjoitteiden tekemisessä. Fysioterapeutti myös arvioi hoidon edistymistä jokaisella käynnillä.

Kansanterveyslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066
Erikoissairaanhoitolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19891062

Liittyvät palvelut

Kotihoito

Katso tiedot

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelu

Katso tiedot

Ikääntyneiden tukipalvelut

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut