banner

Fysioterapian palvelut

Fysioterapia on arviointia sekä ohjausta ja neuvontaa, apuvälinearvioita, apuvälineiden käytön opastusta, asunnonmuutostyöarvioita, yksilö- ja ryhmäohjausta, henkilökunnan ja omaishoitajien ergonomiaohjausta sekä kaatumisen ehkäisyä.

Kotona asuvalle asiakkaalle, jonka toimintakyky on romahtamassa tai hän on juuri kotiutunut sairaalasta ja asiakkaalla on riski joutua asumispalveluiden piiriin, voidaan toteuttaa maksullinen fysioterapian intensiivijakso toimintakyvyn parantumiseksi. Jakso suunnitellaan moniammatillisesti ja toimintakyky testataan. Asiakkaan tulee pystyä itse määrittelemään tavoitteita vähintään tuetusti ja hänellä tulee olla motivaatio jaksoon ja kotona pärjäämiseen.

Fysioterapeutti toimii moniammatillisesti ja on kehittämässä vanhuspalveluita.

Fysioterapian palvelut ovat käytettävissä vanhuspalveluissa, kotihoidossa sekä tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Uudet kotihoidon asiakkaat saavat fysioterapeutin kartoituksen. Fysioterapia on lähetteetöntä.

Ensimmäinen käynti ja apuvälinekäynnit ovat maksuttomia. Käyntimaksu muuten 11,40 €.

Puhelinasiointi

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut pyrkivät edistämään vanhuksen selviytymistä omassa kodissa sekä tukemaan vanhuksen toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894823 Puh. +358 40 4894204 Puh. +358 40 6738965 Puh. +358 40 0283268 Puh. +358 40 5715484

Tehostettu palveluasuminen

Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894204 Puh. +358 40 0283268 Puh. +358 40 5715484

Palvelupaikat

Hakalan ryhmäkodit

Hakalan ryhmäkodissa tarjotaan kodinomaista asumista ja asukkaan toimintakykyä ylläpitävää palvelua.

Hakalantie 6, 72400 PIELAVESI

Kaikki tiedot

Kotihoidon toimisto

Kotihoidon piirissä olevien kuntalaisten palvelut.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 15:30
To - Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Pielakoti

Pielakoti on tehostetun palveluasumisen yksikkö Pielavedellä.

Savikontie 17, 72400 PIELAVESI

Kaikki tiedot

Repomäen palveluasumisyksikkö

Kodinomaista asumista tarjoava ryhmäkoti.

Revontie 15, 72400 PIELAVESI

Kaikki tiedot

Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on kivun poistaminen sekä liikunta-, toiminta- ja työkyvyn parantaminen. Fysioterapiaan kuuluu ohjausta, neuvontaa, terapeuttista harjoittelua ja manuaalista terapiaa.

Lääkinnällisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää potilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistää hänen elämänhallintaansa ja päivittäistä itsenäistä suoriutumista. Kela järjestää mm. ammatillista kuntoutusta.

Kansanterveyslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066
Erikoissairaanhoitolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19891062

Liittyvät palvelut

Palvelutarpeen arviointi

Yhteenveto asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta. Palvelutarpeen arviointi toimii asiakassuunnitelman pohjana.

Katso tiedot

Kotihoito

Kotihoito on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista.

Katso tiedot

Ikääntyvien palveluohjaus

Lisätietoja tukipalveluista, niiden hakemisesta ja asumispalveluista saa asiakasohjaajilta sekä vanhuspalvelujen päälliköltä.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut