Hallinto ja tukipalvelut

Hallinto- ja tukipalvelut tuottaa kunnan tukipalveluita ja sen toiminta on osastojen läpileikkaavaa. Hallinto- ja tukipalvelut muodostuvat kanslia-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalveluista.

Kirjaamo- ja kansliapalvelut

Kanslia ottaa vastaan kunnalle osoitetut aloitteet ja kirjeet sekä ohjaa ne käsitteleville luottamustoimielimille. Kansliasta voit tiedustella sekä keskeneräisten että päätettyjen asioiden vaiheita. Kunnan kirjaamo toimii hajautettuna siten, että hallintokunnat kirjaavat omaan toimialueeseen kuuluvia asioita asianhallintajärjestelmään saapuneiksi ja lähteneiksi.

Kansliapalveluihin kuuluvat myös valtuuston ja hallituksen toimistotehtävät, yleinen neuvonta ja opastus, kunnanjohtajan ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät sekä kunnallisten ja valtiollisten vaalien hoitaminen.

Kanslia hoitaa myös kunnan ilmoitustaulua verkossa sekä kunnanvirastolla.

Asiakirjahallinto- ja arkistopalvelut

Kunnan arkistotoimen tehtävänä on varmistaa asiakirjatiedon käytettävyys ja säilyminen, huolehtia tietopalvelusta, määritellä asiakirjojen säilytysarvo ja hävittää tarpeeton aineisto. Asiakirjahallinto ohjaa, valvoo ja kehittää asiakirjatiedon vastaanottamista, tuottamista, rekisteröintiä, käsittelyä, säilyttämistä, hävittämistä ja arkistointia sekä ylläpitää rekisteröinti-, haku- ja luokittelumenetelmiä, joiden avulla asiakirjatiedot ovat käytettävissä ja saatavilla.

Kunnan arkistotoimesta vastaa kunnanhallitus, joka on nimennyt arkistotoimen johtavaksi viranhaltijaksi ja pääarkistonhoitajaksi asianhallintasihteerin. Kunnan arkisto jakautuu osa-arkistoihin toimialoittain ja jokaista osa-arkistoa hoitaa asiakirjahallinnon vastuuhenkilö.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut vastaavat kaikkien kunnan palveluksessa olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkojen maksamisesta ja muista palvelussuhdeasioihin liittyvistä suorituksista, ilmoituksista sekä tilastoista.

Voit pyytää asiakirjoja nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Voit tiedustella kirjaamosta keskeneräisten ja jo päätettyjen asioiden vaiheita. Kirjaamoon voit toimittaa mm. kuntalaisaloitteita, muutoksenhakuja, lausuntopyyntöjä, vastine- ja selvityspyyntöjä, anomuksia ja vastauskirjeitä.

Keskusarkistoon todistus-, jäljennös- ja selvitystilaukset voit tehdä kirjeitse, sähköisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisesti paikan päällä.

Verkkoasiointi

Luottamushenkilöportaali

Luottamushenkilöportaalin kautta luottamushenkilöt voivat tutustua kokousmateriaaleihin sekä käydä sidonnaisuus- ja yhteystietonsa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Esityslistat ja pöytäkirjat -hakuportaali

Sivulla on kunnan toimielimien kokousten pöytäkirjoja ja esityslistoja.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Sähköinen ilmoitustaulu

Sähköinen ilmoitustaulu on kunnan virallinen ilmoitustaulu.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallinto- ja tukipalvelut ovat koko kuntaorganisaation poikkileikkaavia palveluita tarjoava yksikkö.

Puustellintie 18, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 14:30
To - Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Kunnan infopiste

Infopisteestä voit kysyä tietoa kunnan palveluista.

Toritie 8, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Kunnan viralliset ilmoitukset

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut