Kirjaamopalvelut

Pielaveden kunnan hallintotoimen saapuva ja lähtevä posti kirjataan kunnanviraston kansliassa. Kanslia ottaa vastaan kunnalle osoitetut aloitteet ja kirjeet ja ohjaa ne käsitteleville luottamustoimielimille. Kansliasta voit tiedustella sekä keskeneräisten että päätettyjen asioiden vaiheita. Kunnan kirjaamo toimii hajautettuna siten, että hallintokunnat kirjaavat omaan toimialueeseen kuuluvia asioita asianhallintajärjestelmään saapuneiksi ja lähteneiksi.

Kanslia hoitaa myös kunnan ilmoitustaulua, joka fyysisesti sijaitsee hallinto-osaston sisäänkäynnin edustalla.

Kansliassa sijaitsee myös kunnan arkistotoimi. Kunnan arkistotoimen tehtävänä on varmistaa asiakirjatiedon käytettävyys ja säilyminen, huolehtia tietopalvelusta, määritellä asiakirjojen säilytysarvo ja hävittää tarpeeton aineisto. Asiakirjahallinto ohjaa, valvoo ja kehittää asiakirjatiedon vastaanottamista, tuottamista, rekisteröintiä, käsittelyä, säilyttämistä, hävittämistä ja arkistointia sekä ylläpitää rekisteröinti-, haku- ja luokittelumenetelmiä, joiden avulla asiakirjatiedot ovat käytettävissä ja saatavilla.

Kunnan arkistotoimesta vastaa kunnanhallitus, joka on nimennyt arkistotoimen johtavaksi viranhaltijaksi ja pääarkistonhoitajaksi asianhallintasihteerin. Kunnan arkisto jakautuu osa-arkistoihin toimialoittain ja jokaista osa-arkistoa hoitaa asiakirjahallinnon vastuuhenkilö.

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Voit tiedustella kirjaamosta keskeneräisten ja jo päätettyjen asioiden vaiheita. Kirjaamoon voi toimittaa mm. kuntalaisaloitteita, muutoksenhakuja, lausuntopyyntöjä, vastine- ja selvityspyyntöjä, anomuksia ja vastauskirjeitä.

Keskusarkistoon todistus-, jäljennös- ja selvitystilaukset voit tehdä kirjeitse, sähköisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisesti paikan päällä.

Linkit

Esityslistat ja pöytäkirjat

Sivulla on kunnan toimielimien kokousten pöytäkirjoja ja esityslistoja.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallinto- ja tukipalvelut ovat koko kuntaorganisaation poikkileikkaavia palveluita tarjoava yksikkö.

Puustellintie 18, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 14:30
To - Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Kunnan infopiste

Infopisteestä voit kysyä tietoa kunnan palveluista.

Toritie 8, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Kunnan viralliset ilmoitukset

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut

Kunnan sähköinen ilmoitustaulu. 

Kunnanhallitus päättää asiakirjoista perittävät maksut. Voimassaolevat asiakirjaluovutuksista perittävät maksut löydät täältä.

Hallinto- ja tukipalvelut
Asianhallintasihteeri Katariina Husso
katariina.husso@pielavesi.fi 040 670 5812
- kunnanvaltuuston ja -hallituksen asiakirjat

Sivistysosasto
Osastosihteeri Sirpa Niskanen
sirpa.niskanen@pielavesi.fi 040 4894 165

Perusturvaosasto
Osastosihteeri Anne Kauhanen
anne.kauhanen@pielavesi.fi 040 4894 055

Ympäristöosasto
Osastosihteeri Maili Ruotsalainen
maili.ruotsalainen@pielavesi.fi 040 4894 192

Vapaa-aikatoiminta
Kanslisti Seija Poikonen
seija.poikonen@pielavesi.fi 040 4894 187

Taloustoimisto
Kirjanpitäjä Kaisa Varis
kaisa.varis@pielavesi.fi 040 4894 052

Henkilöstöasiat
Palkkatoimistonhoitaja Tuula Lappalainen
tuula.lappalainen@pielavesi.fi 040 4894 053

Kotiseutuarkisto
Koulusihteeri Anna-Liisa Berg
anna-liisa.berg@pielavesi.fi 040 35062

Ota yhteyttä

Kirjaamo

Pielaveden kunta
PL 27
72401 Pielavesi
kunta@pielavesi.fi

Asianhallintasihteeri

p. 040 670 5812