banner

Kirjaamopalvelut

Pielaveden kunnan hallintotoimen saapuva ja lähtevä posti kirjataan kunnanviraston kansliassa (Puustellintie 18). Kansliaan otetaan vastaan kunnalle osoitetut aloitteet ja kirjeet, jotka ohjataan asiaa käsitteleville luottamustoimielimille. Kansliasta voi tiedustella sekä keskeneräisten että päätettyjen asioiden vaiheita. Kunnan kirjaamo toimii hajautettuna siten, että hallintokunnat kirjaavat omaan toimialueeseen kuuluvia asioita asianhallintajärjestelmään saapuneiksi ja lähteneiksi.

Kanslia hoitaa myös kunnan ilmoitustaulua, joka fyysisesti sijaitsee hallinto-osaston sisäänkäynnin edustalla.

Kunnan sähköinen ilmoitustaulu.

 

ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOPALVELUT

Kunnan arkistotoimen tehtävänä on varmistaa asiakirjatiedon käytettävyys ja säilyminen, huolehtia tietopalvelusta, määritellä asiakirjojen säilytysarvo ja hävittää tarpeeton aineisto. Asiakirjahallinto ohjaa, valvoo ja kehittää asiakirjatiedon vastaanottamista, tuottamista, rekisteröintiä, käsittelyä, säilyttämistä, hävittämistä ja arkistointia sekä ylläpitää rekisteröinti-, haku- ja luokittelumenetelmiä, joiden avulla asiakirjatiedot ovat käytettävissä ja saatavilla.

Kunnan arkistotoimesta vastaa kunnanhallitus, joka on nimennyt arkistotoimen johtavaksi viranhaltijaksi ja pääarkistonhoitajaksi asianhallintasihteerin. Kunnan arkisto jakautuu osa-arkistoihin toimialoittain ja jokaista osa-arkistoa hoitaa asiakirjahallinnon vastuuhenkilö.

Kunnanhallitus päättää asiakirjoista perittävät maksut. Voimassaolevat asiakirjaluovutuksista perittävät maksut löydät täältä.

Asiakirjahallinnon vastuuhenkilöt

Hallinto- ja tukipalvelut
Asianhallintasihteeri Katariina Husso
katariina.husso@pielavesi.fi 040 670 5812
- kunnanvaltuuston ja -hallituksen asiakirjat

Sivistysosasto
Osastosihteeri Sirpa Niskanen
sirpa.niskanen@pielavesi.fi 040 4894 165

Perusturvaosasto
Osastosihteeri Anne Kauhanen
anne.kauhanen@pielavesi.fi 040 4894 055

Ympäristöosasto
Osastosihteeri Maili Ruotsalainen
maili.ruotsalainen@pielavesi.fi 040 4894 192

Vapaa-aikatoiminta
Kanslisti Seija Poikonen
seija.poikonen@pielavesi.fi 040 4894 187

Taloustoimisto
Kirjanpitäjä Kaisa Varis
kaisa.varis@pielavesi.fi 040 4894 052

Henkilöstöasiat
Palkkatoimistonhoitaja Tuula Lappalainen
tuula.lappalainen@pielavesi.fi 040 4894 053

Kotiseutuarkisto
Koulusihteeri Anna-Liisa Berg
anna-liisa.berg@pielavesi.fi 040 35062

Ota yhteyttä

Kirjaamo

Pielaveden kunta
PL 27
72401 Pielavesi
kunta@pielavesi.fi

Asianhallintasihteeri

p. 040 670 5812