Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua järjestetään henkilölle, joka tarvitsee toisen henkilön apua toteuttamaan omia toimiaan, esimerkiksi asiointia ja virkistystoimintaa.

Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on auttaa henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa. Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

Päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten henkilökohtaista apua järjestetään kunkin vaikeavammaisen henkilön välttämättä tarvitsemassa laajuudessa.

Voit hakea henkilökohtaista apua vammaispalveluhakemuksella.

Ennen palvelun myöntämistä ja järjestämistä, erityispalveluiden esimies laatii palvelutarpeen arvioinnin. Arviointia tehdessä erityispalveluiden esimies voi käyttää tukena muiden asiantuntijoiden lausuntoja.

Henkilökohtaisen avun järjestämiseksi vaikeavammaisella henkilöllä tulee olla voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa.

Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen.

Puhelinasiointi

Kunnan erityispalvelut

Erityispalvelut vastaa kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalveluiden sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palveluista.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894822 Puh. +358 40 7508420 Puh. +358 40 6352589

Palvelupaikat

Erityispalvelut

Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten sosiaalipalvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palvelut.

Toritie 6 D, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hänen tilanteensa sitä pysyväisluonteisesti edellyttää. Avun tarpeen ja keston arvioi sosiaalityöntekijä. Henkilökohtainen avustaja auttaa kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoin. Sitä voidaan hankkia sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380

Liittyvät palvelut

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelu

Katso tiedot

Palvelutarpeen arviointi

Katso tiedot

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut