banner

Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta tai muutoksesta

Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajan tulee aina tehdä kirjallinen ilmoitus toimintansa

  • aloittamisesta
  • olennaisesta muuttamisesta
  • vastuuhenkilön vaihtumisesta
  • lopettamisesta.

Palvelujen tuottajan tulee tehdä ilmoitus sen kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavalle viranomaiselle, jonka alueella se aikoo toimia. Ilmoitus annetaan erillisellä lomakkeella hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, muuttamista tai lopettamista. Jos etukäteen ilmoittaminen ei jostakin syystä onnistu, ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian toiminnan aloittamisen, muuttamisen tai lopettamisen jälkeen.

Kunta toimittaa ilmoituksen omine lausuntoineen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto joko hyväksyy tai hylkää ilmoituksen. Jos ilmoitus hyväksytään, palvelujen tuottajalla on lupa alkaa toimia siinä antamiensa tietojen mukaisesti.

Jos aluehallintoviraston hyväksymä ilmoitus koskee toiminnan aloittamista, aluehallintovirasto myös lisää palvelujen tuottajan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

Yksityisen varhaiskasvatuksen aloittaminen ja toiminnan muutosten hyväksyminen edellyttää sitä, että toiminta täyttää varhaiskasvatuslaissa säädetyt ehdot.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Aluehallintoviraston antama rekisteröintipäätös on yleensä maksullinen. Se on maksullinen myös silloin, jos ilmoitusta ei hyväksytä. Maksun suuruus määräytyy voimassa olevan asetuksen mukaan.

Toiminnan lopettamisesta tehty rekisteröintipäätös on kuitenkin maksuton.

Palvelupaikat

Koulutoimisto

Koulujen toimistopalvelut sekä sivistystoimen talous- ja henkilöstöhallinnointi.

Koulutie 3, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 14:30
To - Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Maisematyölupa

Katso tiedot

Rakennuslupa

Katso tiedot

Poikkeamislupa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut