banner

Isyyden selvittämispalvelut

Isyyden selvittämispalvelut on tarkoitettu avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle, lapsen äidille tai miehelle, joka haluaa tunnustaa isyytensä.

Isyys voidaan tunnustaa jo raskausaikana äitiysneuvolassa, jossa syntyvän lapsen äidille ja miehelle on annettu raskaudenaikaisia neuvolapalveluita. Tunnustaminen voidaan antaa myös äidin kotikunnan lastenvalvojalle, kun äiti esittää todistuksen raskaudestaan.

Jos lapsen isyyttä ei ole tunnustettu raskauden aikana, lastenvalvoja huolehtii isyyden selvittämisestä lapsen syntymän jälkeen. Tällöin lapsen äidille lähetetään kutsu isyyden selvittämiseen väestörekisterin ilmoituksen perusteella (ilmoitus avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta). Vanhemmat voivat myös itse varata ajan isyyden selvittämistä varten lastenvalvojalta.

Isyyden selvittämisessä laaditaan ja allekirjoitetaan tunnustamisasiakirjat ja tarvittaessa tehdään DNA-tutkimus.

Lastenvalvoja toimittaa isyyden selvittämisen yhteydessä laaditut asiakirjat maistraattiin vahvistettaviksi.

Puhelinasiointi

Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, kotipalvelu, perheoikeudelliset palvelut ja lastensuojelu.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 6518011 Puh. +358 40 0260595 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 40 5213091 Puh. +358 40 6215787

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston palvelut.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 11:00
Ma: 12:00 - 15:30
Ti: 09:00 - 11:00
Ti: 12:00 - 15:30
Ke: 09:00 - 11:00
Ke: 12:00 - 15:30
To: 09:00 - 11:00
To: 12:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 11:00
Pe: 12:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla voidaan todentaa tai vahvistaa lapsen isä. Isyyden selvittää kunnan lastenvalvoja ja sen vahvistaa maistraatti. Olet automaattisesti lapsen isä ja huoltaja, kun lapsi on syntynyt avioliittonne aikana. Jos ette ole keskenänne avioliitossa, isyytesi selvitetään ja vahvistetaan.

Ennen lapsen syntymää voit tunnustaa isyytesi ilmoittamalla asiasta henkilökohtaisesti terveydenhoitajalle tai kätilölle tulevan äidin läsnä ollessa. Ilmoitus tulee tehdä sen kunnan äitiysneuvolassa, jossa syntyvän lapsen äidille on annettu raskaudenaikaisia neuvolapalveluita. Tässä tapauksessa myös sinusta tulee lapsen huoltaja, kun isyytesi on vahvistettu. Ennen lapsen syntymää voit tunnustaa isyytesi myös kunnan lastenvalvojalle.

Lapsen syntymän jälkeen voit tunnustaa isyyden vain kunnan lastenvalvojalle. Samalla voitte halutessanne sopia erillisellä sopimuksella, että myös sinusta tulee lapsen huoltaja.

Jos lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon avulla, olet lapsen isä, jos olet antanut suostumuksesi hoitoon yhdessä äidin kanssa. Jos hoitoa on annettu äidille yksin, olet lapsen isä, jos olet suostunut isyyden vahvistamiseen luovuttaessasi siittiöitä tai jos olet yhteisymmärryksessä äidin kanssa suostunut isyyden vahvistamiseen hoidon antamisen jälkeen.

Myös hedelmöityshoidon avulla syntyneen lapsen isyys tulee tunnustaa, jos ette ole avioliitossa.

Isyyslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150011