Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvonta palvelee Pielaveden lapsiperheitä lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Kasvatus- ja perheneuvonnassa työskennellään yhdessä lapsen ja koko perheen kanssa. Moniammatillista yhteistyötä tehdään tarvittaessa koulun ja varhaiskasvatuksen sekä terveydenhuollon kanssa.

Pääasiallisimpia työskentelytapojamme ovat mm.

  • lapsen ja nuoren kasvuun, kehitykseen ja tunne-elämään liittyvä ohjaus, neuvonta ja tutkimukset
  • lapsen ja perhetilanteen arviointi sekä jatkotoimenpiteiden suunnittelu yhdessä perheen kanssa
  • yksilöllisen tuen ja koko perheen sekä vanhemmuuden tuen käynnit.

Ota yhteyttä kasvatus- ja perheneuvontaan, kun

  • olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä, kehityksestä tai mielialasta tai tunne-elämästä
  • sinulla on vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä
  • toivot apua perheesi ristiriitatilanteisiin
  • perheessä on kohdattu menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita.

Kasvatus- ja perheneuvontaan voit hakeutua sosiaalitoimen, koulun, varhaiskasvatuksen tai vaikkapa terveydenhuollon kautta. Lähetettä ei välttämättä tarvita, voit varata ajan suoraan itse puhelimitse.

Tukea ja neuvontaa on mahdollista saada myös etäyhteyksin.

Puhelinasiointi

Perheneuvolan puhelinasiointi

Voit varata ajan perheneuvolaan puhelimitse.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6211122

Palvelupaikat

Perheneuvola

Pielaveden perheneuvolan palvelupaikka.

Koulutie 3, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lapsiperheet voivat saada kasvatus- ja perheneuvolan palveluita lapsen ja nuoren hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen edistämiseksi sekä vanhemmuuden tueksi. Kasvatus- ja perheneuvonnan työntekijät auttavat perheitä myös silloin, kun arjesta suoriutuminen ja omien voimavarojen riittävyys tuottavat huolta. Palvelu on luottamuksellista.

Neuvontaan sisältyy lapsen ja nuoren kasvuun, kehitykseen, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta ja muuta tukea. Työhön voi osallistua sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen ammattilaisia.

Työmuotoja ovat ohjaus, neuvonta, tutkimukset, yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapia, puheterapia sekä sijaisperheiden valmennus.

Sosiaalihuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301

Liittyvät palvelut

Perhetyö

Katso tiedot

Lapsi- ja perhepalvelut

Katso tiedot

Sopimus lapsen huollosta ja tapaamisesta

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut