Kehitysvammapalvelut

Pielaveden kunta tuottaa kehitysvammaisille kuntalaisille päivä- ja työtoimintaa, asumispalveluita sekä palveluohjausta.

Kaikki uudet kehitysvammaiset ohjautuvat palveluihin erityispalveluiden esimiehen kautta. Hän antaa kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen neuvontaa, ohjausta ja tietoa Pielavedellä järjestettävistä kehitysvammapalveluista.

  • Pielaveden kunnan tarjoama päiväaikainen toiminta on mielekästä tekemistä kehitysvammaisen henkilön itsenäisen toiminnan tukemiseksi sekä esimerkiksi vuorovaikutuksen ja elämänhallinnan vahvistamiseksi. Päiväaikainen toiminta on jaettu päivätoimintaan sekä arjenhallintakerhoon.
  • Työtoiminnassa asiakkaille pyritään etsimään ja löytämään heitä kiinnostava ”oikea työpaikka”, jossa asiakkaat voivat työskennellä avotyössä. Tarkoituksena on, että joillekin asiakkaille avotyö voisi jossain vaiheessa muuttua myös palkkatyöksi. Lisäksi työtoimintaamme toteutetaan omassa myymälässämme sekä yhteistyökumppaneiden työpaikoilla. Vain pieni osa asiakkaistamme työskentelee enää perinteisen käsitöihin painottuvassa työtoiminnassa.
  • Kehitysvammaisille kuntalaisille on tarjolla asumispalveluja Vasalan tuetun asumisen yksikössä, sekä kotikuntoutuksen turvin omissa kodeissa. Asumispalvelua hankitaan osaksi myös ostopalveluna asiakkaan tarpeiden mukaisesti muun muassa hoitokodeista tai järjestetään perhehoitona.

Erityishuollon tarpeessa olevalle ihmiselle laaditaan erityishuolto-ohjelma, johon kirjataan kaikki ne palvelut, joita henkilölle myönnetään kehitysvammalain nojalla riippumatta siitä milloin, missä ja kuka palvelut järjestää. Erityishuolto-ohjelmaan kirjattavia palveluita ovat mm. työtoiminta, päivätoiminta, asumisen tukitoimet, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, tilapäishoito, kuntoutusohjaus, tukihenkilö, erityisneuvolan tai kuntoutuskeskuksen tuottamat palvelut (erityishuoltopiirien neuvolapalvelut). Erityishuolto-ohjelma laaditaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä asianomaisen henkilön itsensä ja hänen holhoojansa tai muun huoltajansa kanssa.

Ota yhteyttä erityispalveluiden esimieheen saadaksesi lisätietoa kehitysvammaisten palveluista.

Kehitysvammaisten asumispalveluita voit hakea vammaispalveluhakemuslomakkeella.

Erityispalveluiden esimies tekee päätöksen työ-, avotyö- ja päivätoimintojen myöntämisestä. Päätöksen tehostetusta palveluasumisesta tekee perusturvajohtaja perustuen asiakkaan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan ja palvelun tarpeen arvioon. Tuetusta asumisesta tekee päätöksen erityispalveluiden esimies.

Työtoiminta on asiakkaalle maksutonta. Asiakkaalle maksetaan työstä työosuusraha, jonka kriteeristön perusturvalautakunta on vahvistanut. Työpäivän aikana tapahtuvasta ruokailusta asiakkaalta peritään asiakasmaksu, joka on kulloinkin voimassa olevan perusturvalautakunnan päätöksen mukainen.

Kouluikäisen kehitysvammaisen aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuminen on maksutonta sen vuoden loppuun, jolloin lapsi/nuori täyttää 16 vuotta.

Verkkoasiointi

Vammaispalveluhakemus

Vammaispalveluhakemuksella voit hakea vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisia palveluja/etuuksia.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Kunnan erityispalvelut

Erityispalvelut vastaa kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalveluiden sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palveluista.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894822 Puh. +358 40 7508420 Puh. +358 40 6352589

Palvelupaikat

Erityispalvelut

Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten sosiaalipalvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palvelut.

Toritie 6 D, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Päiväkeskus

Päiväkeskus on paikka kohtaamiseen, olemiseen sekä mahdollisuus virikkeelliseen toimintaan.

Toritie 6 B, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:30 - 14:00
Ke - To: 08:30 - 14:00

Kaikki tiedot

Vasalan asumisyksikkö

Vasala on tuetun asumisen yksikkö jossa ei ole yövalvontaa.

Hirvitie 4 C 8, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Vammaispalvelujen tukitoimet

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut