banner

Kotihoidon sairaanhoidollinen palvelu

Kotihoidon sairaanhoidollinen palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka sairauden tai toimintakyvyn alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja. Kotihoidon sairaanhoidollinen palvelu on suunnitelmaan perustuvaa, moniammatillista palvelua. Kotihoidon sairaanhoitaja voi esimerkiksi huolehtia lääkehoidosta, kivun- tai haavanhoidosta tai tukea kotona tapahtuvaa saattohoitoa.

Kotipalvelun sairaanhoidollisessa palvelussa käytettävät hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon.

Palvelu on maksullinen.

Kotihoidon palveluista peritään perusturvalautakunnan vahvistamat asiakas- ja palvelumaksut.

Kotihoidon palveluseteli voidaan myöntää määrärahojen puitteissa säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon järjestämiseksi.
Palveluseteli kotihoidossa

Puhelinasiointi

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut pyrkivät edistämään vanhuksen selviytymistä omassa kodissa sekä tukemaan vanhuksen toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894823 Puh. +358 40 4894204 Puh. +358 40 6738965 Puh. +358 40 0283268 Puh. +358 40 5715484

Palvelupaikat

Kotihoidon toimisto

Kotihoidon piirissä olevien kuntalaisten palvelut.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 15:30
To - Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Kotisairaanhoito on tarkoitettu henkilöille, jotka sairauden tai toimintakyvyn alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja. Kotisairaanhoito on suunnitelmaan perustuvaa, moniammatillista palvelua. Kotisairaanhoitaja voi esimerkiksi huolehtia lääkehoidosta, kivun- tai haavanhoidosta tai tukea kotona tapahtuvaa saattohoitoa.

Kotisairaanhoidossa käytettävät hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon.

Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Liittyvät palvelut

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella pyritään turvaamaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoito kotona.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut