Kotihoito

Kotihoito on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotihoito tukee asiakkaan kotona selviytymistä sekä fyysistä, sosiaalista ja henkistä toimintakykyä.

Kotihoidon palvelut koostuvat kotipalvelusta, kotisairaanhoidollisesta palvelusta sekä erilaisista tukipalveluista.

Ota yhteyttä asiakasohjaajaan palvelutarpeen arvioimiseksi, jos haluat kotihoidon palveluita.

Kotihoidon palveluista peritään perusturvalautakunnan vahvistamat asiakas- ja palvelumaksut.

Kotihoidon palveluseteli voidaan myöntää määrärahojen puitteissa säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon järjestämiseksi.
Pielaveden kunta

Puhelinasiointi

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut pyrkivät edistämään vanhuksen selviytymistä omassa kodissa sekä tukemaan vanhuksen toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894823 Puh. +358 40 4894204 Puh. +358 40 6738965 Puh. +358 40 0283268 Puh. +358 40 5715484

Lomakkeet

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tai yhteydenoton voi tehdä lapsesta tai aikuisesta, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Kotihoidon toimisto

Kotihoidon palveluita saavien kuntalaisten palvelut.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
Terveydenhuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Liittyvät palvelut

Ikääntyneiden tukipalvelut

Katso tiedot

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelu

Katso tiedot

Ikääntyvien palveluohjaus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut