banner

Kotihoito

Kotihoidon toiminta-ajatuksena on yhdessä asiakkaan, omaisten ja yhteistyötahojen kanssa tukea palvelunsaajan kotona selviytymistä sekä fyysistä, sosiaalista ja henkistä toimintakykyä.

Asiakkaalle laadittavassa yksilöllisessä, kirjallisessa palvelu- ja hoitosuunnitelmassa otetaan huomioon asiakkaan omat voimavarat sekä omaisten ja läheisten että yhteistyötahojen auttamismahdollisuudet.

Palvelut koostuvat erilaisista tukipalveluista, mm. ateriapalvelusta, turvapalvelusta, lääkehoidon toteutumisesta, sauna- ja kylvetyspalvelusta ja kuljetuspalveluista.

Halutessasi kotihoidon asiakkaaksi, ota yhteyttä asiakasohjaajaan palvelutarpeen arvioimiseksi.

Palvelu on maksullinen.

Kotihoidon palveluista peritään perusturvalautakunnan vahvistamat asiakas- ja palvelumaksut.

Kotihoidon palveluseteli voidaan myöntää määrärahojen puitteissa säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon järjestämiseksi.
Pielaveden kunta

Puhelinasiointi

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut pyrkivät edistämään vanhuksen selviytymistä omassa kodissa sekä tukemaan vanhuksen toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894823 Puh. +358 40 4894204 Puh. +358 40 6738965 Puh. +358 40 0283268 Puh. +358 40 5715484

Lomakkeet

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tai yhteydenoton voi tehdä lapsesta tai aikuisesta, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Kotihoidon toimisto

Kotihoidon piirissä olevien kuntalaisten palvelut.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 15:30
To - Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
Terveydenhuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Liittyvät palvelut

Ikääntyneiden tukipalvelut

Tukipalvelut ovat asiakkaan kotona selviytymistä tukevia palveluja ja niistä peritään palvelusta riippuen erilliset tukipalvelumaksut.

Katso tiedot

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on lastenhoito- tai kodinhoitoapua, jonka tarkoituksena on tukea perheen omatoimista selviytymistä ja arjessa jaksamista.

Katso tiedot

Palvelutarpeen arviointi

Yhteenveto asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta. Palvelutarpeen arviointi toimii asiakassuunnitelman pohjana.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut