Koulukuljetus

Koulukuljetukset järjestetään peruskoululain mukaisesti.

Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saava oppilas on tietyt ehdot täytettyään oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen tai oppilaan kuljettamiseen tai saattamiseen tarkoitettuun avustukseen. Erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden koulukuljetus järjestetään yksilökohtaisesti.

Koulukuljetuksen kunta ostaa yksityisiltä liikennöitsijöiltä.

Ota yhteyttä koulutoimistoon koulukyyteihin liittyvissä asioissa.

Pielaveden kunnan sivistyslautakunta hyväksyy koulukuljetuksia koskevat periaatteet ja ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää esi- ja perusopetuksen oppilaille koulukuljetuksen. Pääperiaatteena kuljetusten järjestämisessä on turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus.

Palvelupaikat

Opinportti

Koulujen toimistopalvelut, sivistystoimen talous- ja henkilöstöhallinnointi, kulttuuritoimisto, kansalaisopiston toimisto sekä lukio.

Koulutie 3, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 14:30
To - Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Ruokapalvelut

Katso tiedot

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Katso tiedot

Perusopetus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut