Kunnan viralliset ilmoitukset

Kunnalliset ilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja ilmoitukset, jotka voimassa olevien säännösten mukaan on kuulutuksella saatettava yleisesti tiedoksi, julkaistaan myös kunnan ilmoitustaululla sekä paikallislehdessä.

Kuulutuksiin liittyvät asiakirjat ovat saatavissa ilmoitustaulun hoitajalta. Ilmoitustaulun hoitajana toimii asianhallintasihteeri.

Linkit

Sähköinen ilmoitustaulu

Sähköinen ilmoitustaulu on kunnan virallinen ilmoitustaulu.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallinto- ja tukipalvelut ovat koko kuntaorganisaation poikkileikkaavia palveluita tarjoava yksikkö.

Puustellintie 18, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 14:30
To - Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot:

• kuntastrategia

• hallintosääntö

• talousarvio ja -suunnitelma

• tilinpäätös

• tarkastuslautakunnan arviointikertomus

• tilintarkastuskertomus

• kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

• konserniohje

• luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

• luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet

• palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

Kuntalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410

Liittyvät palvelut

Hallinto ja tukipalvelut

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut