banner

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on

  • ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn
  • vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä
  • ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin.

Ota yhteyttä TE-toimistoon tai kunnan sosiaaliohjaajaan ja kysy kuntouttavasta työtoiminnasta.

Päästäkseen kuntouttavaan työtoimintaan henkilön on oltava työtön työnhakija ja työnhaun on oltava voimassa.

Verkkoasiointi

Oma asiointi henkilöasiakkaille

Oma asiointi henkilöasiakkaille on TE-palveluiden verkkoasiointikanava.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu

Puhelinpalvelusta saat apua kaikissa TE-palveluissa asiointiin ja työllistymiseen liittyvissä asioissa ja verkkopalvelujen käytössä.

Lisää tietoa
Puh. +358 29 5025500 Puh. +358 29 5020713 Puh. +358 29 5025510

Työikäisten palvelut

Työikäisten palveluihin kuuluvat aikuissosiaalityö, työllisyyspalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut ja toimeentulotuki.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 4894058 Puh. +358 40 4894154 Puh. +358 44 7885438 Puh. +358 40 0260595

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston palvelut.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 11:00
Ma: 12:00 - 15:30
Ti: 09:00 - 11:00
Ti: 12:00 - 15:30
Ke: 09:00 - 11:00
Ke: 12:00 - 15:30
To: 09:00 - 11:00
To: 12:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 11:00
Pe: 12:00 - 15:30

Kaikki tiedot

TE-toimisto, Iisalmen toimipaikka

Iisalmen toimipaikassa voit asioida ilman ajanvarausta. Voit käyttää aukioloaikoina itsepalvelupäätteitä työn ja koulutuksen hakuun.

Karjalankatu 3, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 12:00
Ma: 13:00 - 16:00
Ti: 09:00 - 12:00
Ti: 13:00 - 16:00
Ke: 09:00 - 12:00
Ke: 13:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 12:00
Pe: 13:00 - 16:00

To: 09:00 - 12:00
To: 13:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Kuntouttava työtoiminta vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä arjen- ja elämänhallintaa. Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Kunnan viranomaiset laativat osallistujan kanssa yhteistyössä aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

Kunta järjestää toiminnan yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189