Lapsen elatusavun vahvistaminen

Lastenvalvojan luona vanhemmat voivat sopia avo-/avioerotilanteessa lapsensa elatuksesta.

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta vanhemmat vastaavat maksukykynsä mukaan. Elatusavun suuruutta määriteltäessä selvitetään molempien vanhempien taloudellinen tilanne. Elatusapu on tarkoitettu lapsen tarpeisiin.

Lastenvalvoja antaa neuvontaa lapsen elatusta koskevasta lainsäädännöstä ja sopimuskäytännöistä. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen, heidät ohjataan hoitamaan asia tuomioistuimessa.

Ota yhteyttä lapsen asuinkunnan lastenvalvojaan.

Elatusavun vahvistaminen edellyttää, että vanhemmat pääsevät sopimukseen elatusavun suuruudesta. Taloudellisen tilanteen selvittämiseksi vanhempien tulee toimittaa ajantasaiset tositteet tuloistaan ja menoistaan lastenvalvojalle.

Puhelinasiointi

Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, kotipalvelu, perheoikeudelliset palvelut ja lastensuojelu.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 6730695 Puh. +358 40 0260595 Puh. +358 40 5567950 Puh. +358 40 6518011 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 50 5902179 Puh. +358 40 6215787 Puh. +358 40 1209347

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Ohjausta, tukea ja neuvontaa arkielämän hankaliin tilanteisiin.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 11:00
Ma: 12:00 - 15:30
Ti: 09:00 - 11:00
Ti: 12:00 - 15:30
Ke: 09:00 - 11:00
Ke: 12:00 - 15:30
To: 09:00 - 11:00
To: 12:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 11:00
Pe: 12:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Alle 18-vuotiaan vanhempina voitte eron yhteydessä sopia lapsenne elatuksesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan elatusvelvollisen kotikunnassa. Asiassa neuvoo ja auttaa kunnan lastenvalvoja.

Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Jos elatusapu jää liian pieneksi tai jos elatusvelvollisena et pysty sitä maksamaan, lapsen elatuksen turvaa Kelan maksama elatustuki, jota lapsen huoltajan on erikseen haettava.

Laki lapsen elatuksesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1975/19750704
Elatustukilaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080580