banner

Lapsen elatusavun vahvistaminen

Vanhemmilla on lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) mukaan velvollisuus elättää alaikäistä lastaan. Lain mukaan vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan. Lapsen elatusavun suuruus määräytyy lapsen elatuksen tarpeen ja vanhempien maksukyvyn mukaan.

Lapsen elatusavun vahvistaminen on tarkoitettu alaikäisen lapsen vanhemmille, jotka haluavat tehdä elatussopimuksen, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona tai lapsi on 18 vuotta täyttänyt opiskelija (koulutusavustussopimus).

Lapsen elatuksen tarve ja vanhempien maksukyky arvioidaan neuvotellen vanhempien kanssa. Tavoitteena on vanhempien neuvottelujen tuloksena vahvistaa lapsen edun mukainen elatussopimus tai koulutusavustussopimus. Koulutusavustussopimuksen osapuolina ovat vanhemmat. Jos nuori on täyttänyt 18 vuotta koulutusavustussopimuksen osapuolina ovat vanhempi ja nuori itse.

Lastenvalvoja antaa neuvontaa lapsen elatusta koskevasta lainsäädännöstä ja sopimuskäytännöistä. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen, heidät ohjataan hoitamaan asia tuomioistuimessa.

Elatusavun vahvistamiseksi ole yhteydessä lastenvalvojaan.

Puhelinasiointi

Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, kotipalvelu, perheoikeudelliset palvelut ja lastensuojelu.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 6518011 Puh. +358 40 0260595 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 40 5213091 Puh. +358 40 6215787

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston palvelut.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 11:00
Ma: 12:00 - 15:30
Ti: 09:00 - 11:00
Ti: 12:00 - 15:30
Ke: 09:00 - 11:00
Ke: 12:00 - 15:30
To: 09:00 - 11:00
To: 12:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 11:00
Pe: 12:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Alle 18-vuotiaan vanhempina voitte eron yhteydessä sopia lapsenne elatuksesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan elatusvelvollisen kotikunnassa. Asiassa neuvoo ja auttaa kunnan lastenvalvoja.

Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Jos elatusapu jää liian pieneksi tai jos elatusvelvollisena et pysty sitä maksamaan, lapsen elatuksen turvaa Kelan maksama elatustuki, jota lapsen huoltajan on erikseen haettava.

Laki lapsen elatuksesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1975/19750704
Elatustukilaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080580