banner

Lapsiperheiden kotipalvelu

Matalan kynnyksen lapsiperheiden kotipalvelu on lastenhoito- tai kodinhoitoapua, jonka tarkoituksena on tukea perheen omatoimista selviytymistä ja arjessa jaksamista.

Kotipalvelua tarjotaan pääsääntöisesti arkipäivinä klo 8-16, tapauskohtaisesti myös ilta-aikaan. Kotipalvelu on tukimuoto, joka tapahtuu perheen kotona tai muussa sovitussa paikassa.

Lapsiperheiden kotipalvelusta voit kysyä apua äkilliseen tilanteeseen tai ennakkoon tiedossa olevaan tarpeeseen esim. lääkärikäynnit.

Ota yhteyttä lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijään ja kerro tarvitsevasi lapsiperheiden kotipalvelua.

Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu on maksutonta, säännöölisestä kotipalvelusta peritään asiakasmaksutaksan mukainen maksu.

Puhelinasiointi

Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, kotipalvelu, perheoikeudelliset palvelut ja lastensuojelu.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 6518011 Puh. +358 40 0260595 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 40 5213091 Puh. +358 40 6215787

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston palvelut.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 11:00
Ma: 12:00 - 15:30
Ti: 09:00 - 11:00
Ti: 12:00 - 15:30
Ke: 09:00 - 11:00
Ke: 12:00 - 15:30
To: 09:00 - 11:00
To: 12:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 11:00
Pe: 12:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee.

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen.

Kotipalvelusta voidaan periä maksu, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

Liittyvät palvelut

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö auttaa, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän hankalissa tilanteissa.

Katso tiedot

Lapsi- ja perhepalvelut

Lapsi- ja perhepalveluissa autetaan perheitä, sekä lapsia, nuoria että aikuisia, erilaisissa elämän pulmatilanteissa.

Katso tiedot

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella pyritään turvaamaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoito kotona.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut