Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelua järjestetään ensisijaisesti avohuollon tukitoimien avulla. Lapsia, nuoria ja heidän perheitään tuetaan ensisijaisesti niin, että lapsi tai nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan. Avohuollon palvelut pohjautuvat sosiaalityöntekijän tekemään palvelutarpeen arviointiin, jossa kartoitetaan lapsesi ja perheesi tarvitsema tuki.

Avohuollon tukitoimia ovat muun muassa

 • tehostettu perhetyö
 • tukihenkilö ja -perhe
 • lasta kuntouttavat hoito- ja terapiapalvelut
 • koko perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon
 • lapsen harrastusten ja perheen taloudellinen tukeminen
 • vertaisryhmätoiminta
 • lapsen sijoitus avohuollon tukitoimena.

Voit hakeutua lastensuojelun asiakkaaksi omasta aloitteestasi tekemällä pyynnön lastensuojelutarpeen selvittämiseksi.

Myös perheen ulkopuolinen taho voi ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon tai tehdä lastensuojeluilmoituksen, jos hän on huolissaan lapsesta.

Voit ottaa yhteyttä lastensuojeluun, myös nimettömänä, kun perheessä esimerkiksi on

 • lasten/nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia
 • kaltoinkohtelua tai väkivaltaa
 • vanhempien päihteiden käyttöön tai mielenterveyteen liittyviä ongelmia
 • lapsen tai nuoren päihteiden käyttöä tai kokeilua
 • muita kriisejä.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimia tarjotaan, jos lapsen kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä.

Avohuollon tukitoimia tarjotaan myös, jos lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään.

Puhelinasiointi

Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, kotipalvelu, perheoikeudelliset palvelut ja lastensuojelu.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 6730695 Puh. +358 40 0260595 Puh. +358 40 5567950 Puh. +358 40 6518011 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 50 5902179 Puh. +358 40 6215787 Puh. +358 40 1209347

Lomakkeet

Lastensuojeluilmoitus

Lomake lastensuojeluilmoituksen tekemistä varten.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tai yhteydenoton voi tehdä lapsesta tai aikuisesta, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Ohjausta, tukea ja neuvontaa arkielämän hankaliin tilanteisiin.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 11:00
Ma: 12:00 - 15:30
Ti: 09:00 - 11:00
Ti: 12:00 - 15:30
Ke: 09:00 - 11:00
Ke: 12:00 - 15:30
To: 09:00 - 11:00
To: 12:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 11:00
Pe: 12:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteeseen soveltuva kokonaisuus. Kunta järjestää palvelut tarpeen mukaan.

Lastensuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

Liittyvät palvelut

Perhetyö

Katso tiedot

Sosiaalipäivystys

Katso tiedot

Lastensuojelun jälkihuolto

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut