banner

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelu järjestetään ensisijaisesti avohuollon tukitoimien avulla. Avohuollon palvelut pohjautuvat sosiaalityöntekijän tekemään palvelutarpeen arviointiin, jossa kartoitetaan lapsesi ja perheesi tarvitsema tuki. Avohuollon tukitoimia tarjotaan, jos kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä. Avohuollon tukitoimia tarjotaan myös, jos lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään.

Avohuollon tukitoimia ovat muun muassa lasten päivähoito, lastensuojelun sosiaalityö, tehostettu perhetyö, tukihenkilö ja -perhe, lasta kuntouttavat hoito- ja terapiapalvelut, koko perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon, loma- ja virkistystoiminta, lapsen harrastusten ja perheen taloudellinen tukeminen, vertaisryhmätoiminta ja lapsen sijoitus avohuollon tukitoimena.

Lastensuojelun asiakkaaksi lapsi tai perhe voi hakeutua omasta aloitteestaan tekemällä pyynnön lastensuojelutarpeen selvittämiseksi. Myös perheen ulkopuolinen taho voi tehdä ilmoituksen lapsesta, josta heille on syntynyt huoli. Lastensuojelulain 25 §:n mukaan useilla viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus, jos heillä on tieto lapsesta, jonka olosuhteet tai käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Lastensuojelun avohuollon palveluihin tullaan jos palvelutarpeen arvioinnin aikana tulee esille, että lapsen tilanne täyttää lastensuojelun kriteerit. Asiakkaan on mahdollisuus saada tukea lastensuojelun sosiaalityöntekijältä, tehostetusta perhetyöstä tai muista avohuollon palveluista. Asiakkuus tulee vireille lastensuojeluilmoituksen, hakemuksen tai selvityspyynnön kautta.

Puhelinasiointi

Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, kotipalvelu, perheoikeudelliset palvelut ja lastensuojelu.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 6518011 Puh. +358 40 0260595 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 40 5213091 Puh. +358 40 6215787

Lomakkeet

Lastensuojeluilmoitus

Lomake lastensuojeluilmoituksen tekemistä varten.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tai yhteydenoton voi tehdä lapsesta tai aikuisesta, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston palvelut.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 11:00
Ma: 12:00 - 15:30
Ti: 09:00 - 11:00
Ti: 12:00 - 15:30
Ke: 09:00 - 11:00
Ke: 12:00 - 15:30
To: 09:00 - 11:00
To: 12:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 11:00
Pe: 12:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteen soveltuva kokonaisuus. Kunta järjestää palvelut kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan.

Lastensuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

Liittyvät palvelut

Perhetyö

Varhaisen tuen perhetyö on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää työtä.

Katso tiedot

Sosiaalipäivystys

Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia.

Katso tiedot

Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun sijaishuolto on lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella joko perhehoitona tai laitoshoitona.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut