Lastensuojelun jälkihuolto

Jälkihuolto antaa tukea nuorelle itsenäiseen elämään siirtymisessä. Tukea voidaan antaa myös vanhempiensa luokse kotiutuvalle nuorelle. Jälkihuolto tukee myös vanhemmuutta ja nuoren läheisiä.

Jälkihuollosta on mahdollisuus saada:

  • henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa
  • apua omien voimavarojen löytämiseksi
  • apua tulevaisuuden suunnitteluun
  • apua asunnon hankkimiseen
  • tukea itsenäiseen asumiseen
  • tukea opintoihin ja työllistymiseen
  • taloudellista tukea ja ohjausta rahan käyttöön.

Jälkihuollon palvelut perustuvat aina jälkihuoltosuunnitelmaan. Palvelujen vastaanottaminen on nuorille vapaaehtoista.

Keskustele sosiaalityöntekijäsi kanssa jälkihuolto-oikeudestasi. Jälkihuolto on vapaaehtoista. Voit halutessasi kieltäytyä jälkihuollosta.

Jos olet kieltäytynyt aikaisemmin jälkihuollosta, säilyy oikeutesi jälkihuoltoon kieltäytymisestä huolimatta 5 vuotta lastensuojeluasiakkuuden päättymisen jälkeen. Jos haluat jälkihuoltopalveluiden piiriin, ota yhteyttä sosiaalityöntekijään.

Oikeus jälkihuoltoon syntyy seuraavissa tilanteissa:

  • lapsi on ollut huostassa ja sijoitettuna kodin ulkopuolelle tai
  • lapsi on ollut yksin sijoitettuna avohuollon tukitoimena yhtäjaksoisesti vähintään 6 kk.

Pielaveden kunta voi harkintansa perusteella järjestää jälkihuoltoa lastensuojelun asiakkaana olleelle nuorelle, vaikkeivät edellä mainitut edellytykset täyty.

Puhelinasiointi

Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, kotipalvelu, perheoikeudelliset palvelut ja lastensuojelu.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 6730695 Puh. +358 40 0260595 Puh. +358 40 5567950 Puh. +358 40 6518011 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 50 5902179 Puh. +358 40 6215787 Puh. +358 40 1209347

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Ohjausta, tukea ja neuvontaa arkielämän hankaliin tilanteisiin.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 11:00
Ma: 12:00 - 15:30
Ti: 09:00 - 11:00
Ti: 12:00 - 15:30
Ke: 09:00 - 11:00
Ke: 12:00 - 15:30
To: 09:00 - 11:00
To: 12:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 11:00
Pe: 12:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan sekä sijaishuoltajiaan sen jälkeen, kun sijaishuolto tai muut lastensuojelutoimet ovat päättyneet. Oikeus jälkihuoltoon kestää viisi vuotta tai siihen asti, että nuori täyttää 25 vuotta.

Jälkihuollon järjestämisestä vastaa lähtökohtaisesti lapsen tai nuoren asuinkunta. Jälkihuollon kustannuksista vastaa se kunta, joka on vastannut sijaishuollon kustannuksista. Jälkihuollossa olevaa nuorta tuetaan asumisen järjestelyissä, talousasioissa sekä opiskelua, työtä ja muuta elämää koskevissa suunnitelmissa. Jälkihuoltoa toteuttaa sosiaalityöntekijä.

Lastensuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#L12
Lastensuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

Liittyvät palvelut

Perhetyö

Katso tiedot

Sosiaalipäivystys

Katso tiedot

Lastensuojelun sijaishuolto

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut