Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun sijaishuolto on lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella. Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona taikka muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla.

Sijaishuollossa lapselle laaditaan asiakassuunnitelma yhdessä lapsen, vanhempien ja sijaishuoltopaikan työntekijöiden tai perhehoitajan kanssa.

Lastensuojelun sijaishuollon tavoitteena on turvata lapsen kasvu, kehitys ja huolenpito sijoituksen aikana ja mahdollisuuksien mukaan pyrkiä perheen jälleen yhdistämiseen.

Jos olet jo lastensuojelun asiakas, voit soittaa asioitasi hoitavalle sosiaalityöntekijällesi ja sopia tapaamisen.

Jos sinulla herää huoli oman tai vastuullasi olevan lapsen tai lähiympäristösi lapsen hyvinvoinnista, tee lastensuojeluilmoitus.

Kiireellisissä lastensuojeluasioissa soita sosiaalipäivystykseen.

Sijaishuoltoa järjestetään huostaan otetulle, kiireellisesti sijoitetulle tai väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetulle lapselle.

Puhelinasiointi

Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, kotipalvelu, perheoikeudelliset palvelut ja lastensuojelu.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 6730695 Puh. +358 40 0260595 Puh. +358 40 5567950 Puh. +358 40 6518011 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 50 5902179 Puh. +358 40 6215787 Puh. +358 40 1209347

Lomakkeet

Lastensuojeluilmoitus

Lomake lastensuojeluilmoituksen tekemistä varten.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Ohjausta, tukea ja neuvontaa arkielämän hankaliin tilanteisiin.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 11:00
Ma: 12:00 - 15:30
Ti: 09:00 - 11:00
Ti: 12:00 - 15:30
Ke: 09:00 - 11:00
Ke: 12:00 - 15:30
To: 09:00 - 11:00
To: 12:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 11:00
Pe: 12:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se kunta, joka sijoittaa lapsen. Käytännössä tämä on yleensä lapsen kotikunta.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin ihmisiin sijaishuollon aikana. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos se vaarantaisi sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen tai olisi muuten haitallista lapselle.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Lastensuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

Liittyvät palvelut

Perhetyö

Katso tiedot

Sosiaalipäivystys

Katso tiedot

Lastensuojelun jälkihuolto

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut