banner

Lupa kunnan omistaman yleisen alueen käyttöön

Pielaveden kunnan omistaman yleisen alueen tai kunnan hallinnoiman kadun käyttämiseen tarvitset kunnan myöntämän luvan.

Katua, toria tai puistoa voidaan käyttää kunnan luvalla työalueena esimerkiksi rakennustyössä, muutossa, nostotyössä tai kiinteistöremontissa. Työstä vastaavan on haettava kunnalta sijoittamis- ja katutyölupa kadulla tai muulla yleisellä alueella suoritettavasta työstä. Lupa tarvitaan myös johtojen ja laitteiden ym. sijoittamisesta kunnan maalle.

Myös katu- ja viheralueiden tai muun kunnan omistaman yleisen alueen tavallisesta poikkeavaan käyttöön, esimerkiksi terassi, tulee hakea lupa kunnalta.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu esimerkiksi kaksinkertaisena.

Palvelupaikat

Tekninen toimisto

Kaavat ja kiinteistöt, rakentaminen, ympäristö ja luonto sekä toimitilapalvelut.

Puustellintie 10, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ti: 09:00 - 12:00
Ti: 13:00 - 16:00
To: 09:00 - 12:00
To: 13:00 - 16:00

Maanantaisin ja perjantaisin ajanvarauksella
Ma: 09:00 - 14:30
Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Jos yksityinen taho vuokraa katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaansa vuoksi, hänen tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn tilaajan ja toteuttajan yhteystiedot sekä työn kesto.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669