Lupa kunnan omistaman yleisen alueen käyttöön

Pielaveden kunnan omistaman yleisen alueen tai kunnan hallinnoiman kadun käyttämiseen tarvitset kunnan myöntämän luvan.

Katua, toria tai puistoa voidaan käyttää kunnan luvalla työalueena esimerkiksi rakennustyössä, muutossa, nostotyössä tai kiinteistöremontissa. Työstä vastaavan on haettava kunnalta sijoittamis- ja katutyölupa kadulla tai muulla yleisellä alueella suoritettavasta työstä. Lupa tarvitaan myös johtojen ja laitteiden ym. sijoittamisesta kunnan maalle.

Myös katu- ja viheralueiden tai muun kunnan omistaman yleisen alueen tavallisesta poikkeavaan käyttöön, esimerkiksi terassi, tulee hakea lupa kunnalta.

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Hakeaksesi lupaa ota yhteyttä kunnan tekniseen toimistoon.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, joudut luvansaajana korvaamaan vahingon. Jos käytät yleistä aluetta luvatta, voit joutua maksamaan korvauksen jopa nelinkertaisena.

Verkkoasiointi

Hakemus katujen ja alueiden käyttöön tai vuokraukseen

Lomakkeella voit tehdä hakemuksen katujen tai yleisten alueiden käyttöön tai vuokraukseen.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palvelupaikat

Tekninen toimisto

Kaavat ja kiinteistöt, rakentaminen, ympäristö ja luonto sekä toimitilapalvelut.

Puustellintie 10, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 12:00
Ma: 13:00 - 15:00
Ti: 09:00 - 12:00
Ti: 13:00 - 15:00
To: 09:00 - 12:00
To: 13:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 12:00
Pe: 13:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669