banner

Maisematyölupa

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan työhön. Lupa on haettava asemakaava-alueella tai muulla kaavoitetulla alueella, jos kaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Asemakaava-alueilla ja ranta-asemakaava-alueilla vähäinen puunkaato edellyttää kuitenkin rakennustarkastajan katselmusta.

Puunkaatohakemusta ei tarvitse tehdä, mikäli rakennustarkastaja tulkitsee rakennuspaikan tai yleisen alueen puunkaadon vähäiseksi. Mikäli hakija ei ole tyytyväinen rakennustarkastajan tekemään katselmukseen kaadettavista puista tai tulkinnasta toimenpiteen vähäisyydestä, voi hakija jättää rakennusvalvontaan maisematyölupahakemuksen. Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen.

Maisematyölupaa ei tarvitse hakea, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Hae maisematyölupaa kunnan rakennusvalvonnasta.

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Maisematyöluvan maksu perustuu rakennusvalvontataksaan.

Palvelupaikat

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan palvelut

Puustellintie 10, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 12:00
Ma: 13:00 - 16:00
Ti: 09:00 - 12:00
Ti: 13:00 - 16:00
To: 09:00 - 12:00
To: 13:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 12:00
Pe: 13:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Rakennuslupa

Katso tiedot

Poikkeamislupa

Katso tiedot

Purkamislupa ja purkamisilmoitus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut