Museopalvelut

Pielaveden kotiseutumuseo on perustettu vuonna 1958 ja se sijaitsee Teijunmäellä. Museoalue on kaunis vanhanajan pihapiiri, jonka sinne siirretyt rakennukset ovat pääosin 1800- ja 1900-luvuilta. Pihassa on yhteensä kuusi rakennusta. Pielaveden kotiseutumuseossa pääset matkustamaan ajassa taaksepäin ja kurkistamaan entisaikojen elämään. Samalla saat tutustua paikallisesta historiasta kerrottuihin tarinoihin. Kesäisin museolla järjestetään vaihtuvia näyttelyitä ja erilaisia tapahtumia.

Entinen pappilan väentupa, joka on museon päärakennus, pitää sisällään suurimman osan museon näyttelyistä. Siellä pääset tutustumaan muun muassa Pielaveden esihistoriaan, paikalliseen käsityöperinteeseen sekä ihmiselämän eri osa-alueisiin aina syntymästä kuolemaan ja arjesta juhlaan. Päärakennuksen tupa on sisustettu vuosisadan alkupuolen mukaisesti miesten ja naisten puolet käsittäväksi. Tuvan lisäksi rakennuksessa on kolme kammaria. Suurimmassa kammarissa on näyttely “Aenahan se joutilaalla jottae tietättää”, joka esittelee entisajan ihmiselämän eri vaiheita. Toisessa kammarissa on näyttely “Suanut suappaat pittää, köyhä käöp ilimannii”, joka kertoo pielaveteläisten nahkurien ja suutarien työstä sekä kengän valmistuksen historiasta. Perimmäisen kammari on sisustettu 1900-luvun alun pappilan kammariksi ja siellä kerrotaan Pielaveden seurakuntien historiasta. Päärakennuksen näyttelyt on tehty vuosina 1998, 1999 ja 2000.

Vanhan pappilan väentuvan lisäksi museoyleisölle avoinna ovat kala-aitta ja savupirtti. Kala-aitta on museoalueen vanhin rakennus, sillä se on peräisin vuodelta 1746. Nimensä mukaisesti aitta on ollut kala- ja riista-aittana. Sen kalastusta käsittelevä näyttely on valmistunut vuonna 2004. Tuohikattoinen savupirtti puolestaan on museon ensimmäinen rakennus. Sen on saatu lahjoituksena Laukkalan kylästä ja on sisustettu entisajan savupirttien elämää mukaillen.

Suomen museoista suurin osa on valtion ja kuntien yhteisesti rahoittamia. Museot rahoittavat toimintaansa myös omalla varainhankinnalla, kuten pääsymaksuilla.

Palvelupaikat

Pielaveden kotiseutumuseo

Kotiseutumuseossa on esillä paikkakunnan käsityöperinnettä sekä elämän osa-alueita arjesta juhlaan ja syntymästä kuolemaan.

Museotie 4, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Museot ovat avoimia kaikille.

Museot huolehtivat kulttuuri- ja luonnonperinnön tallentamisesta ja säilyttämisestä tuleville sukupolville. Samoin museot jakavat näyttelyillä ja julkaisuilla tietoa yleisölle sekä harjoittavat tutkimusta ja opetusta.

Museolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920729