banner

Muut vammaispalvelujen tukitoimet

- Palveluasuminen:

Vammaispalvelulain mukaista palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa johdosta tarvitsevat toisen henkilön apua asumiseen liittyvissä toiminnoissa kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa. Vaikeavammaisen palveluasumista järjestetään silloin, kun henkilön avun tarve päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisessa on erityisen runsasta ja jatkuvaluonteisesti sekä vuorokauden eri aikoihin sijoittuvaa. Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten palveluasuminen on sosiaalihuollon avohuollon palvelu. Vaikeavammaisten palveluasumista järjestetään Pielavedellä ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta.

- Harkinnanvaraiset tukitoimet:

  • korvaukset päivittäisissä toiminnoissa tarvittavista välineistä, koneista ja laitteista

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kustannuksia, jotka hänelle aiheutuvat päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta.

  • korvaukset ylimääräisistä vaatekustannuksista

Vammaiselle henkilölle voidaan harkinnanvaraisesti myöntää korvausta ylimääräisistä vaatetuskustannuksista, mikäli hän ei ole oikeutettu korvaukseen muun ensisijaisen lain tai etuuden perusteella.

  • korvaukset ylimääräisistä ravintokustannuksista

Vammaiselle henkilölle voidaan harkinnanvaraisesti myöntää korvausta ylimääräisistä ravintokustannuksista, mikäli hän ei ole oikeutettu korvaukseen muun ensisijaisen lain tai etuuden perusteella.

  • sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi.

  • kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjauksen tavoitteena on tukea vammaisen henkilön kuntoutumista hänen omassa toimintaympäristössään. Kuntoutusohjaus sisältää vammaisen henkilön ja hänen läheistensä konsultointia ja ohjausta.

- Päiväaikainen toiminta:

Päivätoimintaa järjestetään kaikkein vaikeimmin vammaisille työikäisille henkilöille, joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin ja henkilöllä on erittäin vaikea toimintarajoite. Päivätoiminta on maksuton lukuun ottamatta kuljetusta, aterioita tai muita päivätoiminnan järjestäjän tarjoamia maksullisia palveluja.

Tukitoimia haetaan kirjallisella vammaispalveluhakemuksella. Päätöksen harkinnanvaraisista palveluista ja etuuksista tekee erityispalveluiden esimies perustuen asiakkaan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan.

Puhelinasiointi

Erityispalvelut

Erityispalvelut vastaavat kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalveluiden sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palveluista.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894822 Puh. +358 40 7508420 Puh. +358 40 6352589

Lomakkeet

Vammaispalveluhakemus

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen hakemus.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Erityispalvelut

Kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palvelut.

Kontiotie 7, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 16:00
Ke - To: 09:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelua-/tukea myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisen suhteen.

Katso tiedot

Palvelutarpeen arviointi

Yhteenveto asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta. Palvelutarpeen arviointi toimii asiakassuunnitelman pohjana.

Katso tiedot

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu asiakkaan itsenäisen kotona selviytymisen turvaamiseksi.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut