Omaishoidon tuen hakemus

Asiointikieli: Suomi
Alue: Pielavesi

Omaishoidon tuki on tarkoitettu turvaamaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoito kotona. Tuki on perusturvalautakunnan määrittelemien omaishoidon tuen myöntämiskriteerien mukaisesti myönnettävä harkinnanvarainen etuus. Tukea myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa.

Omaishoidon tuki on kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista ja omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Tuki perustuu yksilöllisesti laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Omaishoidon tukea myönnetään ensisijaisesti eniten tarpeessa oleville.

Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoidettava asuu sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikössä, asumispalveluyksikössä tai palvelutalossa.

Lomakkeen toimitustiedot

Pielaveden kunta / Erityispalvelut
Toritie 6 D, 72401, PIELAVESI

Lomakkeet

Omaishoidon tuen hakemus

Käytön tuki

Erityispalvelujen esimies +358 404894822 (pvm/mpm)

Maksullisuus

Puhelu palvelunumeroon maksaa:

  • kiinteästä verkosta soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm)
  • matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm)
  • ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu

Matkapuhelumaksu

Asiakasohjaaja +358 400283268 (pvm/mpm)

Maksullisuus

Puhelu palvelunumeroon maksaa:

  • kiinteästä verkosta soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm)
  • matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm)
  • ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu

Matkapuhelumaksu

Asiakasohjaaja +358 405715484 (pvm/mpm)

Maksullisuus

Puhelu palvelunumeroon maksaa:

  • kiinteästä verkosta soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm)
  • matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm)
  • ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu

Matkapuhelumaksu


Palvelut

Ikääntyneiden tukipalvelut

Katso tiedot

Omaishoidon tuki

Katso tiedot