Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Asiointikieli: Suomi
Alue: Pielavesi

Sosiaalihuoltoon voi ottaa yhteyttä, kun on saanut tietää henkilöstä, joka tarvitsisi tukea esimerkiksi lasten kasvatukseen, asumiseen tai taloudellisiin ongelmiin liittyen, äkillisen kriisin, väkivallan, päihdeongelman tai mielenterveysongelmien vuoksi tai jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen.

Syitä tuen tarpeen arvioimiselle voivat olla esimerkiksi:

  • huoli lapsen arjen sujumisesta, koulunkäynnistä tai terveydenhuollon toteutumisesta
  • lapsen ja vanhemman väliset ristiriidat
  • vanhemman jaksamattomuus
  • aikuisen elämänhallinnan haasteet
  • ikäihmisen kotona selviytymisen haasteet
  • lapsi tai aikuinen tarvitsee sosiaalipalveluita arjen sujumiseksi.

Yhteydenoton sosiaalihuoltoon voi tehdä yhteistyössä lapsen ja huoltajien tai aikuisen itsensä kanssa. Lapsen huoltaja voi myös itse tehdä yhteydenoton lapsestaan tai aikuinen/lapsi itsestään, jos hän kokee tarvitsevansa tukea.

Yhteydenoton voi tehdä myös ilman kyseisen henkilön suostumusta, jos hän on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii.

Ilmoittajan ei ole välttämätöntä tietää, tekeekö hän ilmoituksen lastensuojelulain tai sosiaalihuoltolain mukaan. Tärkeintä on olla yhteydessä sosiaalihuoltoon ja kertoa herännyt huoli tai mahdollinen palvelun tarve eteenpäin.


Lomakkeet

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Käytön tuki

Johtava sosiaalityöntekijä +358 407228355 (pvm/mpm)

Maksullisuus

Puhelu palvelunumeroon maksaa:

  • kiinteästä verkosta soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm)
  • matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm)
  • ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu

Matkapuhelumaksu


Palvelut

Lastensuojelun avohuolto

Katso tiedot

Päihdeongelmaisten palveluohjaus

Katso tiedot

Palvelutarpeen arviointi

Katso tiedot

Lapsi- ja perhepalvelut

Katso tiedot

Aikuissosiaalityö

Katso tiedot

Kotihoito

Katso tiedot