Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi on yhteenveto asiakkaan tilanteesta sekä arvio sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta. Jokaisella on oikeus saada palvelutarpeensa arvioiduksi, jos arvioinnin tekeminen ei ole ilmeisen tarpeetonta.

Palvelutarpeen arvioinnin laatii sosiaalihuollon ammattihenkilö, joka selvittää henkilön tai perheen elämäntilanne, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut. Palvelutarpeen arvioinnin laatija voi tehdä yhteistyötä muiden viranomaisten ja henkilön tai perheen läheisverkoston kanssa.

Palvelutarpeen arvioinnista laaditaan kirjallinen yhteenveto, johon on määritelty henkilön tai perheen tarvitsemat palvelut ja tukitoimet. Yhteenvetoa täydennetään tarvittaessa asiakassuunnitelmalla.

Voit pyytää palvelutarpeen arviointia itse ottamalla yhteyttä sosiaalihuoltoon. Myös omainen, muu henkilö tai viranomainen voi pyytää henkilölle palvelutarpeen arviointia ottamalla yhteyttä sosiaalitoimeen tai lomakkeella 'Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi'.

Puhelinasiointi

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut pyrkivät edistämään vanhuksen selviytymistä omassa kodissa sekä tukemaan vanhuksen toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894823 Puh. +358 40 4894204 Puh. +358 40 6738965 Puh. +358 40 0283268 Puh. +358 40 5715484

Lomakkeet

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tai yhteydenoton voi tehdä lapsesta tai aikuisesta, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Erityispalvelut

Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten sosiaalipalvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palvelut.

Toritie 6 D, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Kotihoidon toimisto

Kotihoidon palveluita saavien kuntalaisten palvelut.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Sosiaalitoimisto

Ohjausta, tukea ja neuvontaa arkielämän hankaliin tilanteisiin.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 11:00
Ma: 12:00 - 15:30
Ti: 09:00 - 11:00
Ti: 12:00 - 15:30
Ke: 09:00 - 11:00
Ke: 12:00 - 15:30
To: 09:00 - 11:00
To: 12:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 11:00
Pe: 12:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301

Liittyvät palvelut

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelu

Katso tiedot

Ikääntyvien palveluohjaus

Katso tiedot

Päihdeongelmaisten palveluohjaus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut