banner

Perheneuvolan palvelut

Nilakan perheneuvola palvelee Keiteleen, Pielaveden, Tervon ja Vesannon lapsiperheitä . Palvelut ovat asiakkaille vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Työskentely tapahtuu yhdessä lapsen ja koko perheen kanssa sekä tarvittaessa tehdään yhteistyötä esimerkiksi lapsen opettajan, päivähoidon työntekijöiden tai terveydenhoitajan kanssa. Yhteydenpito tapahtuu aina perheen luvalla ja perheet ovat yleensä itsekin mukana monialaisissa neuvotteluissa. Perusasiakastyön lisäksi annamme tarvittaessa konsultaatiota sekä koulutusta lapsiperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Nilakan perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä kun:

• on huolta lapsen käyttäytymisestä, kehityksestä, mielialasta tai tunne-elämästä tai lapsella on vaikeuksia päivähoidossa, koulussa tai kavereiden kanssa

• perheessä on vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä

• toivotaan selvittelyapua perheen/uusperheen ristiriitatilanteisiin tai apua perheen vanhempien parisuhteen pulmiin

• perheessä harkitaan eroa tai perhe tarvitsee apua erosta selviytymiseen

• perheessä on kohdattu menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita.

Pääasiallisimpia työskentelytapoja Nilakan perheneuvolassa ovat:

• lapsen kasvuun, kehitykseen ja tunne-elämään liittyvä ohjaus ja neuvonta

• lapsen ja perhetilanteen arviointi sekä jatkotoimenpiteiden suunnittelu

• yksilö-, pari- ja perheterapia tai tukikäynnit

• taideterapia

• lasten ja vanhempien vertaisryhmät

• alustukset ja luennot erilaisissa tilaisuuksissa

Palvelut ovat pääsääntöisesti tarkoitettuja perheille, joissa on alle 15 -vuotiaita lapsia.

Palvelut ovat maksuttomia Nilakan kuntien (Keitele, Tervo, Pielavesi ja Vesanto) lapsiperheille, joissa on alle 15-vuotiaita lapsia. Ikäraja ei ole ehdoton ja siitä on joustetttu perheen kulloisenkin tilanteen mukaan.

Ulkopaikkakuntalaisille palvelut ovat maksullisia ja ne vaativat maksusitoumuksen oman alueen sosiaalitoimesta.

Lapsiperheet voivat saada kasvatus- ja perheneuvolan palveluita lapsen ja nuoren hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen edistämiseksi sekä vanhemmuuden tueksi. Kasvatus- ja perheneuvonnan työntekijät auttavat perheitä myös silloin, kun arjesta suoriutuminen ja omien voimavarojen riittävyys tuottavat huolta. Palvelu on luottamuksellista.

Neuvontaan sisältyy lapsen ja nuoren kasvuun, kehitykseen, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta ja muuta tukea. Työhön voi osallistua sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen ammattilaisia.

Työmuotoja ovat ohjaus, neuvonta, tutkimukset, yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapia, puheterapia ja sijaisperheiden valmennus.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301