Perhetyö

Perhetyö on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää työtä. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen ja perheen hyvinvoinnin lisääminen.

Perhetyö perustuu kotikäynteihin asiakkaan kotona.

Perhetyötä on mahdollista saada esimerkiksi kun perhe kokee tuen tarvetta lapsen kasvatukseen liittyvissä asioissa, oma vanhemmuus tai arjessa jaksaminen mietityttää tai perheessä on kriisi.

Pielavedellä perhetyötä tekevät kunnan omat perhetyöntyöntekijät sekä yksityiset palveluiden tuottajat.

Voit hakea palvelua ottamalla yhteyttä sosiaalitoimeen tai siitä sovitaan suunniteltaessa lastensuojelun tukitoimia.

Ennen varhaisen tuen perhetyön aloittamista perheeseen tehdään palvelutarpeen arviointi tarvittavassa laajuudessa. Palvelutarpeen arviointi voi käsittää eri toimijoiden (sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, psykologi jne.) tapaamisia, asiantuntijalausuntopyyntöjä, kotikäynnin tai muita toimia kokonaistilanteen selvittämiseksi.

Varhaisen tuen perhetyön asiakkaaksi pääsee esimerkiksi äitiys- tai lastenneuvolan terveydenhoitajan tai muun terveys- tai sosiaalipalvelun kautta. Pyynnön varhaisen tuen perhetyöstä tai muista varhaisen tuen palveluista voi tehdä myös itse suoraan sosiaalitoimen lapsi- ja perhepalveluihin.

Puhelinasiointi

Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, kotipalvelu, perheoikeudelliset palvelut ja lastensuojelu.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 6730695 Puh. +358 40 0260595 Puh. +358 40 5567950 Puh. +358 40 6518011 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 50 5902179 Puh. +358 40 6215787 Puh. +358 40 1209347

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Ohjausta, tukea ja neuvontaa arkielämän hankaliin tilanteisiin.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 11:00
Ma: 12:00 - 15:30
Ti: 09:00 - 11:00
Ti: 12:00 - 15:30
Ke: 09:00 - 11:00
Ke: 12:00 - 15:30
To: 09:00 - 11:00
To: 12:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 11:00
Pe: 12:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa perheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja käytännön lastenkasvatusta.

Kunta vastaa perhetyöstä. Perhetyötä voidaan tehdä perheen kotona tai kunnan tiloissa. Se voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tai perhekeskuksen yhteydessä.

Perhetyö on kaikkien perheiden ulottuvilla. Tarvittaessa työntekijät ohjaavat perheen muiden palveluiden piiriin.

Sosiaalihuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301

Liittyvät palvelut

Lapsi- ja perhepalvelut

Katso tiedot

Sosiaalipäivystys

Katso tiedot

Päihdeongelmaisten palveluohjaus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut