banner

Perhetyö

Varhaisen tuen perhetyö on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää työtä. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen ja perheen hyvinvoinnin lisääminen. Perhetyö perustuu kotikäynteihin asiakkaan kotona ja se on pääsääntöisesti lyhytkestoista, mutta tarvittaessa sitä voidaan järjestää myös pitempiaikaisena.

Varhaisen tuen perhetyötä on mahdollista saada esimerkiksi, kun

  • tarvitaan ohjausta ja tukea lapsen kasvatukseen liittyvissä asioissa
  • oma vanhemmuus tai arjessa jaksaminen mietityttää
  • perheen tukiverkosto on vähäinen
  • perheessä on kriisi.

Varhaisen tuen perhetyötä Pielavedellä tekevät omat perhetyöntyöntekijät sekä yksityiset palveluiden tuottajat. Varhaisen tuen perhetyö on asiakkaalle maksutonta.

Perhe voi hakea palvelua ottamalla yhteyttä sosiaalitoimeen tai siitä sovitaan suunniteltaessa lastensuojelun tukitoimia.

Ennen varhaisen tuen perhetyön aloittamista perheeseen tehdään palvelutarpeen arviointi tarvittavassa laajuudessa. Palvelutarpeen arviointi voi käsittää eri toimijoiden (sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, psykologi jne.) tapaamisia, asiantuntijalausuntopyyntöjä, kotikäynnin tai muita toimia kokonaistilanteen selvittämiseksi.

Varhaisen tuen perhetyön asiakkaaksi pääsee esimerkiksi äitiys- tai lastenneuvolan terveydenhoitajan, tai muun terveys- tai sosiaalipalvelun kautta. Pyynnön varhaisen tuen perhetyöstä tai muista varhaisen tuen palveluista voi tehdä myös itse suoraan sosiaalitoimen lapsi- ja perhepalveluihin.

Puhelinasiointi

Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, kotipalvelu, perheoikeudelliset palvelut ja lastensuojelu.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 6518011 Puh. +358 40 0260595 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 40 5213091 Puh. +358 40 6215787

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston palvelut.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 11:00
Ma: 12:00 - 15:30
Ti: 09:00 - 11:00
Ti: 12:00 - 15:30
Ke: 09:00 - 11:00
Ke: 12:00 - 15:30
To: 09:00 - 11:00
To: 12:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 11:00
Pe: 12:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa lapsiperheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja käytännön lastenkasvatusta.

Kunta vastaa perhetyöstä. Perhetyötä voidaan tehdä perheen kotona tai kunnan tiloissa. Se voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tai perhekeskuksen yhteydessä.

Perhetyö on kaikkien perheiden ulottuvilla. Tarvittaessa työntekijät ohjaavat perheen muiden palveluiden piiriin.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

Liittyvät palvelut

Lapsi- ja perhepalvelut

Lapsi- ja perhepalveluissa autetaan perheitä, sekä lapsia, nuoria että aikuisia, erilaisissa elämän pulmatilanteissa.

Katso tiedot

Sosiaalipäivystys

Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia.

Katso tiedot

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö auttaa, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän hankalissa tilanteissa.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut