Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta on lapselle ja nuorille suunnattua toimintaa, jota kunta järjestää tai hankkii.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa

  • Pielaveden Yhtenäiskoulu 0-5 lk.

Iltapäivätoimintaa

  • Säviän koulu
  • Pohjois-Pielaveden koulu

Hae iltapäivätoimintaan erillisellä hakemuksella. Lisätietoja saat koulutoimistosta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Toiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Pielaveden kunnan Sivistyslautakunta päättää asiakkaalta perittävistä kuukausimaksuista.

Verkkoasiointi

Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

Hakemuksella voit hakea koululaiselle aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palvelupaikat

Pohjois-Pielaveden koulu

Pohjois-Pielaveden koululla järjestetään perusopetusta 0-6 luokilla.

Kiuruvedentie 1595, 72710 VAARASLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Rannankylän koulu

Rannankylän koulu on osa Pielaveden yhtenäiskoulua. Koululla on luokat 0-5.

Puistotie 7, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Säviän koulu

Säviän koululla järjestetään perusopetusta 0-6 luokkalaisille.

Virranniskantie 18, 72550 SÄVIÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Varhaiskasvatustoimisto

Varhaiskasvatustoimistosta saat lisätietoa varhaiskasvatukseen liittyen.

Laurinpurontie 25, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628