Perusopetus

Pielavedellä perusopetusta järjestetään kirkonkylällä Rannankylän (0-5 lk.) ja Puustellin (6-9 lk.) kouluissa sekä Säviän ja Pohjois-Pielaveden kouluissa (0-6 lk.).

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Jos lapsi on ollut esikoulussa jossain Pielaveden kunnan kouluista, ei sinun tarvitse ilmoittaa lasta erikseen 1. luokalle. Ota yhteyttä koulutoimistoon, jos lapsi ei ole ollut esikoulussa Pielavedellä ja on aloittamassa 1. luokkaa.

Koulut päivittävät lukuvuosikohtaiset tiedotteet ja mm. lomakkeet poissaolojen hakemiseksi koulukohtaisille peda.net -sivustoilleen.

Palvelupaikat

Opinportti

Koulujen toimistopalvelut, sivistystoimen talous- ja henkilöstöhallinnointi, kulttuuritoimisto, kansalaisopiston toimisto sekä lukio.

Koulutie 3, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 14:30
To - Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Pohjois-Pielaveden koulu

Pohjois-Pielaveden koululla järjestetään perusopetusta 0-6 luokilla.

Kiuruvedentie 1595, 72710 VAARASLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Puustellin koulu

Puustellin koulu on osa Pielaveden yhtenäiskoulua. Koululla on luokat 6-9.

Laurinpurontie 23, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Rannankylän koulu

Rannankylän koulu on osa Pielaveden yhtenäiskoulua. Koululla on luokat 0-5.

Puistotie 7, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Säviän koulu

Säviän koululla järjestetään perusopetusta 0-6 luokkalaisille.

Virranniskantie 18, 72550 SÄVIÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Koulukuljetus

Katso tiedot

Ruokapalvelut

Katso tiedot

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut