Perusopetus

Pielavedellä perusopetusta järjestetään kirkonkylällä Rannankylän (0-5 lk.) ja Puustellin (6-9 lk.) kouluissa sekä Säviän ja Pohjois-Pielaveden kouluissa (0-6 lk.).

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Jos lapsi on ollut esikoulussa jossain Pielaveden kunnan kouluista, ei sinun tarvitse ilmoittaa lasta erikseen 1. luokalle. Ota yhteyttä koulutoimistoon, jos lapsi ei ole ollut esikoulussa Pielavedellä ja on aloittamassa 1. luokkaa.

Koulut päivittävät lukuvuosikohtaiset tiedotteet ja mm. lomakkeet poissaolojen hakemiseksi koulukohtaisille peda.net -sivustoilleen.

Palvelupaikat

Opinportti

Koulujen toimistopalvelut, sivistystoimen talous- ja henkilöstöhallinnointi, kulttuuritoimisto, kansalaisopiston toimisto sekä lukio.

Koulutie 3, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 14:30
To - Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Pohjois-Pielaveden koulu

Pohjois-Pielaveden koululla järjestetään perusopetusta 0-6 luokilla.

Kiuruvedentie 1595, 72710 VAARASLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Puustellin koulu

Puustellin koulu on osa Pielaveden yhtenäiskoulua. Koululla on luokat 6-9.

Laurinpurontie 23, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Rannankylän koulu

Rannankylän koulu on osa Pielaveden yhtenäiskoulua. Koululla on luokat 0-5.

Puistotie 7, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Säviän koulu

Säviän koululla järjestetään perusopetusta 0-6 luokkalaisille.

Virranniskantie 18, 72550 SÄVIÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Koulukuljetus

Katso tiedot

Ruokapalvelut

Katso tiedot

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut