Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen perustehtävänä on tuottaa asiakkaille ravitsemuksellisesti laadukkaita ja monipuolisia ateriapalveluja, jotka edistävät eri-ikäisten asiakkaiden hyvinvointia.

Ruokapalvelut vastaa kunnan koulujen, päiväkotien ja hoivapalveluiden asukkaiden sekä henkilökunnan ruokapalveluista.

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.

Palvelupaikat

Tuotantokeittiö

Ruokapalvelujen keskuskeittiö tuottaa ateriasuoritteita jakelukeittiöille.

Savikontie 17, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat hoidon kuukausittaisissa maksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503
Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Varhaiskasvatus

Katso tiedot

Esiopetus

Katso tiedot

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut