Lastentaide.jpg

  Lastentaide2.jpg
Taiteen perusopetuksella tarkoitetaan tavoitteellista tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Opetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään sekä hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Lain taiteen perusopetuksen mukaan taiteen perusopetusta järjestetään ensisijaisesti lapsille ja nuorille, mutta lain nojalla on mahdollista järjestää opetusta myös aikuisille. Taiteen perusopetuksen järjestäminen perustuu koulutuksen järjestäjän taiteenaloittain hyväksymiin opetussuunnitelmiin. Kansalaisopisto tarjoaa taiteen perusopetusta kuvataiteessa.
Taiteen perusopetusta käsitöissä tarjoaa  Käsityökeskus Pumpuliina .