Erityisopetus ja mukautettu opetus

Lapsi voi tarvita koulunkäyntinsä jossakin vaiheessa erityisopetusta tukemaan oppimistaan. Luokaton erityisopetus tarjoaa tukeaan oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Neljä erityisopettajaa työskentelee luokkien 1-6 -kouluissa ja kolme erityisopettaja Pielaveden Yhtenäiskoulussa (0 - 9 lk)

Lapsen siirtämisestä erityisopetukseen neuvotellaan aina huoltajien kanssa. Erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle tehdään oma henkilökohtainen suunnitelma (HOJKS) yhdessä koulun, huoltajien ja muun lasta hoitavan henkilöstön kanssa.

Ota yhteyttä

Sivistysjohtaja

Jani Alakangas
040 4870 931
Koulutie 3, 72400 Pielavesi
jani.alakangas@pielavesi.fi