Koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8a luvun mukaista lapselle ja nuorille suunnattua toimintaa, jota kunta järjestää tai hankkii. Lakia sovelletaan perusopetuksen 1-2 vuosiluokkien oppilaille sekä 3-9 vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille oppilaille. Lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee tarjota 570 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin osallistuvalle lapselle kello 6.30 - 17.00 välisenä aikana.

Toiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Pielaveden kunnan Sivistyslautakunta päättää asiakkaalta perittävistä kuukausimaksuista.

Kuukausimaksu on seuraava:

1. lapsi osallistuu aamupäivätoimintaan               50 e/lapsi kk
- sisaralennus 20 %/kk

2. lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan                    80 e/lapsi/kk
- sisaralennus 20%/kk

3. lapsi osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan   130 e/lapsi/kk
- sisaralennus 20%/kk

4. lapsi osallistuu toimintaan 1- 10 pv/kuukausi:
- aamupäivätoimintaan 30 e/kk/lapsi
- iltapäivätoiminta  40 e/kk/lapsi
- aamupäivä- ja iltapäivätoimintaan 70 e/kk/lapsi

Sivistyslautakunta 21.2.2017 § 17 päättänyt seuraavasti:

 Aamu- ja iltapäivätoimintaan tulee ilmoittautua kokopäiväisiä osallistujia vähintään kuusi (6)  kullekin toimintapäivälle tämän lisäksi voilla myös osa-aikaisia. Mikäli osallistujia on vähemmän ei toimintaa järjestetä. Toimintaan osallistujien määrää seurataan syyslukukauden aikana ja mikäli osallistujia on säännöllisesti alle kuusi (6) toiminta lakkautetaan 31.12.

Toimintaa järjestetään seuraavasti:

Aamu- ja iltapäivätoimintaa
* Pielaveden Yhtenäiskoulu 0-5 lk

Iltapäivätoimintaa
* Säviän koulu
* Pohjois-Pielaveden koulu

 

 

Vastaava lastentarhanopettaja

Sirpa Partanen
0400 328240
Laurinpurontie 25
72400 Pielavesi
sirpa.partanen@pielavesi.fi