Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta. Varhaiskasvatuksen toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista.

Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään ja opiskeluun.

Pielavedellä varhaiskasvatusta järjestetään kunnan toimintana kolmessa eri varhaiskasvatusyksikössä ja lisäksi kunnassa toimii yksityisiä varhaiskasvatuspalvelun tuottajia.

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hae varhaiskasvatuspaikkaa varhaiskasvatushakemuksella eDaisy-palvelussa. Voit hakea kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ympäri vuoden hoidon tarpeen mukaan.

Varhaiskasvatuspaikka järjestetään aina palvelun tarpeen mukaan, tarve kartoitetaan varhaiskasvatushaun yhteydessä.

Järjestelyaika on äkillisen työllistymisen tai opiskelun johdosta 2 viikkoa muutoin 4 kuukautta. Varhaiskasvatushakemus tulee olla voimassa myös vanhemmilla, jotka ovat työttömänä työnhakijana.

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Verkkoasiointi

eDaisy varhaiskasvatushakemukset ja -ilmoitukset

eDaisyssä voit hoitaa varhaiskasvatuspalveluihin liittyvät hakemukset ja ilmoitukset.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palvelupaikat

Päiväkoti Muksula

Päiväkoti Muksula on pieni, kodinomainen yksikkö, joka sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Säviän kyläkoulun yhteydessä.

Virranniskantie 18, 72550 SÄVIÄ

Aukioloajat

Ma - Ti: 06:30 - 17:00
Ke - To: 06:30 - 17:00
Pe: 06:30 - 17:00

Kaikki tiedot

Päiväkoti Tarulinna

Päiväkoti Tarulinna on vuoropäivähoitoyksikkö Pielavedellä.

Kontiotie 7, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Päiväkoti Vekaravaara

Päiväkoti Vekaravaarassa tarjotaan Pielaveden kunnan järjestämää varhaiskasvatusta.

Kiuruvedentie 1595, 72710 VAARASLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Varhaiskasvatustoimisto

Varhaiskasvatustoimistosta saat lisätietoa varhaiskasvatukseen liittyen.

Kontiotie 7, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503

Liittyvät palvelut

Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta tai muutoksesta

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut