Kotihoidon tuki

Kotihoidon tuki on kuntien rahoittama ja Kelan maksama tuki perheille, jotka järjestävät alle 3-vuotiaiden lasten hoidon muussa kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoa kotihoidon tuesta saat Kelan sivuilta.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuki on kuntien rahoittama ja Kelan maksama tuki perheelle, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Kela maksaa tuen suoraan palvelun tuottajalle.

Lisätietoa yksityisen hoidon tuesta saat Kelan sivuilta.