Päiväkoti Tarulinna sijaitsee Pielaveden keskustassa. Tarulinna on avoinna lasten varhaiskasvatustarpeen mukaisesti.

Päiväkodissa toteutetaan varhaiskasvatusta, jolla tuetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Toiminta pohjautuu Pielaveden kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tämän suunnitelman pohjalta Tarulinna tekee oman toimintasuunnitelman jokaiselle toimintakaudelle. Tarulinnassa toimii neljä ryhmää (Tiitiäiset, Menninkäiset, Viikarit ja Pienryhmä) ja jokainen ryhmä tekee talon yhteisen toimintasuunnitelman pohjalta ryhmäkohtaisen toimintasuunnitelman kauden alussa.

Tarulinnan varhaiskasvatushenkilöstö ottaa vastaan mielellään huoltajien mielipiteitä, ideoita ja ajatuksia toiminnan kehittämiseen. Toiminta perustuu lapsilähtöiseen ajatteluun ja kasvatusyhteistyöhön, jossa lapsen huoltajat ja varhaiskasvatuksen henkilökunta sitoutuvat toimimaan yhdessä lapsen parhaaksi.

Haluamme luoda lapselle virikkeellisen ja turvallisen varhaiskasvatusympäristön, jossa jokainen lapsi voi tuntea itsensä hyväksytyksi sellaisena kuin on. Leikki kuuluu isona osana päivään.

Pienryhmä

Pienryhmä sijaitsee fyysisesti erillisessä rakennuksessa, mutta on yksi päiväkoti Tarulinnan lapsiryhmistä. Pienryhmä on auki klo 6.30-16.45. Pienryhmän toiminta-ajatuksena on tarjota erityistä tukea sitä tarvitseville lapsille. Ryhmässämme on jatkuvassa käytössä mm. tukiviittomat sekä kuvakommunikointi. Teemme tiivistä yhteistyötä toimintaterapeutin, puheterapeuttien, neuvolan ym. moniammatillisten toimijoiden kanssa. Kiinnitämme ryhmässämme erityistä huomiota toisen ihmisen kunnioittamiseen ja arvostamiseen sekä hyviin käytöstapoihin.

Päiväkoti Tarulinna toimii varahoitoyksikkönä aina tarvittaessa.

Päiväkoti Tarulinna

Laurinpurontie 25
72400 Pielavesi

Pienryhmä

Laurinpurontie 23
72400 Pielavesi

Pienryhmä

p. 040 184 1234
Erityislastentarhaopettaja
p. 040 010 3936

Viikarit

p. 040 489 4156

Menninkäiset

p. 040 730 6140

Tiitiäiset

p. 040 357 8929

Päiväkoti Vekaravaarassa tarjotaan Pielaveden kunnan järjestämää varhaiskasvatusta. Vekaravaarassa tuetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Toiminta perustuu lapsilähtöiseen ajatteluun ja kasvatusyhteistyöhön, jossa lapsen huoltajat ja varhaiskasvatuksen henkilökunta sitoutuvat toimimaan yhdessä lapsen parhaaksi.

Tavoitteenamme on luoda lapselle kiireetön ja turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen lapsi voi tuntea itsensä hyväksytyksi sellaisena kuin on. Pyrimme edistämään lapsen iän ja kehitystason mukaista kokonaisvaltaista kehitystä, kasvua, terveyttä ja hyvinvointia yhteistyössä huoltajien kanssa.

Päiväkoti Vekaravaara

Kiuruvedentie 1595
72710 Vaaraslahti

Päiväkoti Vekaravaara

p. 040 058 5911

Ryhmäperhepäivähoitokoti Muksula on pieni, kodinomainen yksikkö, joka sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Säviän kyläkoulun yhteydessä. Matka Säviän kylässä sijaitsevaan Muksulaan Pielaveden keskustasta on 10 km. Aukioloaikamme muokkautuvat päivittäin lasten hoidontarpeen mukaan, klo 6.30 - 17.00. Ryhmiksessä työskentelee kolme lastenohjaajaa.

Kaunis ja monimuotoinen luonto ympärillämme luo meille lukemattomat mahdollisuudet toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ympäri vuoden. Luonto ja sieltä saamamme mahdollisuudet, kuten majojen rakentaminen metsään, seikkaileminen, luonnonmateriaaleista askarteleminen, luonnon kiertokulun tutkiminen vuodenaikojen mukaan ovat yksi tärkeimmistä toiminta-arvoistamme.

Toimintamme on tavoitteellista, monipuolista, lapsilähtöistä ja pienenä yksikkönä pystymme hyvin muokkaamaan toimintamme lapsen ikä- ja kehitystason sekä yksilöllisten tarpeiden mukaiseksi jokaista toimintakautta varten. Vahvuutemme onkin talon pienuus; kaikki lapset ja aikuiset tuntevat toisensa ja sisaruksilla on mahdollisuus olla lähellä toisiaan.

Sijaintimme koulun yhteydessä luo meille hyvät yhteistyömahdollisuudet koulun kanssa. Teemme aktiivista yhteistyötä niin isompien koulukkaiden, kuin esiopetuksen ja iltapäiväkerhon kanssa. Esikouluun siirtyminen tapahtuu jouhevasti tilojen ja aikuisten ollessa jo tuttuja. Yhteisiä tapahtumia ja projekteja pyritään järjestämään säännöllisesti. Käytössämme on luistelukaukalo, hiihtoladut ja liikuntasali monipuolista liikkumista varten.

Ryhmis Muksula

Virranniskantie 18
72550 Säviä

Ryhmis Muksula

p. 040 652 9544

Ryhmis Satupirtti sijaitsee Pielaveden keskustassa. Satupirtti on pieni ja kodinomainen yksikkö, jossa aukioloajat muokkautuvat lasten varhaiskasvatustarpeen mukaisesti klo 6.30-17 välillä.

Satupirtissä huomioidaan lapsen ikä- ja kehitystaso toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Toiminta on tavoitteellista, monipuolista, lasten mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet huomioivaa. Pienenä yksikkönä jokaisen lapsen tarpeiden huomioiminen on joustavaa.

Ryhmis Satupirtti

Laurinpurontie 23 C 19
72400 Pielavesi

Ryhmis Satupirtti

p. 040 532 9656