banner

Sopimus lapsen huollosta ja tapaamisesta

Vanhempien erotessa tai asuessa erillään on suositeltavaa, että vanhemmat tekevät kirjallisen sopimuksen alaikäisen lapsensa huollosta, asumisesta ja oikeudesta pitää yhteyttä erossa asuvaan vanhempaansa. Sopimuksia ei kuitenkaan ole pakko tehdä, jos vanhemmat katsovat ne tarpeettomiksi.

Sopimus lapsen huollosta tehdään kirjallisesti ja se vahvistetaan sen kunnan lastenvalvojan toimesta, missä lapsella on asuinpaikka.

Ennen lapsen syntymää tehdyn isyyden tunnustamisen yhteydessä on samalla äitiysneuvolakäynnillä mahdollista allekirjoittaa myös vanhempien yhteishuoltosopimus, joka toimitetaan lastenvalvojalle. Kunnan lastenvalvoja vahvistaa yhteishuoltosopimuksen lapsen synnyttyä, kun maistraatti on vahvistanut isyyden.

Lapsen tapaamisista ei ole olemassa lakisääteistä mallia, vaan vanhemmat sopivat tapaamisista keskenään huomioiden lapsen iän ja kehitystason. Yleisesti tapaamissopimuksissa sovitaan siitä, miten lapsi tapaa muualla asuvaa vanhempaa sekä kuinka tapaamiset järjestetään yleisinä loma-aikoina ja juhlapyhinä. Tapaamisten tavoitteena on, että lapsella on mahdollisuus oppia tuntemaan ja luoda lapsi-vanhempisuhde erossa asuvaan vanhempaansa.

Palvelua haetaan ottamalla yhteyttä lastenvalvojaan.

Puhelinasiointi

Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, kotipalvelu, perheoikeudelliset palvelut ja lastensuojelu.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 6518011 Puh. +358 40 0260595 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 40 5213091 Puh. +358 40 6215787

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston palvelut.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 11:00
Ma: 12:00 - 15:30
Ti: 09:00 - 11:00
Ti: 12:00 - 15:30
Ke: 09:00 - 11:00
Ke: 12:00 - 15:30
To: 09:00 - 11:00
To: 12:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 11:00
Pe: 12:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830361