Sosiaalihuollon lomatuki

Lomanviettopalvelut voivat olla koko perheelle tai pelkästään perheen lapsille tai nuorille tarkoitettua toimintaa. Virkistystoimintaa voi olla perheen yhteinen retki lähistöllä sijaitsevaan luontokohteeseen, eläintarhaan tai huvipuistoon.

Lomanviettopalvelut ovat esimerkiksi:

  • loma- ja leirimahdollisuuksista tiedottaminen
  • taloudellisen tuen myöntäminen loman tai leirimaksun omavastuuosuuteen
  • ohjaus tai avustaminen hakemaan tukea lomanvieton järjestämiseen

Ota yhteyttä sosiaalitoimiston lapsi- ja perhepalveluihin saadaksesi lisätietoa ja hakeaksesi sosiaalihuollon loma- ja virkistystoimintaa.

Voit saada loma- ja virkistystoimintaa tai tukea lomanvieton järjestämiseen perhetilanteen, pitkäaikaisen sairauden, vamman tai vastaavanlaisen syyn perusteella.

Puhelinasiointi

Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, kotipalvelu, perheoikeudelliset palvelut ja lastensuojelu.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 6730695 Puh. +358 40 0260595 Puh. +358 40 5567950 Puh. +358 40 6518011 Puh. +358 40 5253031 Puh. +358 50 5902179 Puh. +358 40 6215787 Puh. +358 40 1209347

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Ohjausta, tukea ja neuvontaa arkielämän hankaliin tilanteisiin.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 11:00
Ma: 12:00 - 15:30
Ti: 09:00 - 11:00
Ti: 12:00 - 15:30
Ke: 09:00 - 11:00
Ke: 12:00 - 15:30
To: 09:00 - 11:00
To: 12:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 11:00
Pe: 12:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Lomanviettoon voi saada tukea taloudellisin, sosiaalisin tai terveydellisin perustein. Tuettu loma voidaan myöntää perhetilanteen, pitkäaikaisen sairauden, vamman tai vastaavanlaisen syyn perusteella. Tuettu loma sisältää täysihoidon lomakohteessa.

Tuettuja lomia järjestävät useat järjestöt. Lomalle voivat hakeutua esimerkiksi vanhemmat lapsineen tai isovanhemmat lapsenlapsineen. Tuettuja lomia järjestetään myös ikäihmisille, yksin tai kaksin tuleville, työttömille tai pitkäaikaissairauksista kärsiville.

Tuetun loman hakemiseen saa tarvittaessa opastusta, ja lomalle pääsyyn voi saada taloudellista tukea.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

Liittyvät palvelut

Sosiaalinen kuntoutus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut