Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisessa kuntoutuksessa sinua tuetaan elämäntilanteesi perusteella edistämällä kuntoutumistasi, arjenhallintaasi ja päivärytmiäsi. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä kuntoutumistasi tukevien muiden tahojen kanssa.

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaalisen kuntoutuksen sisältö ja palvelun tarjoaminen perustuu yhdessä asiakkaan kanssa laadittuun yksilölliseen palvelutarpeen arvioon.

Pielavedellä tarjottavia sosiaalisen kuntoutuksen muotoja ovat päivätoiminta, vertaistukiryhmätoiminta ja leiritoiminta.

Ota yhteyttä työikäisten palveluihin keskustellaksesi sosiaalisesta kuntoutuksesta.

Sosiaalinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille pielavetisille. Voit hakeutua palveluun jos olet esimerkiksi kuntoutustuella, työkyvyttömyyseläkkeellä tai olet osatyökykyinen.

Puhelinasiointi

Työikäisten palvelut

Työikäisten palveluihin kuuluvat aikuissosiaalityö, työllisyyspalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut ja toimeentulotuki.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 4894058 Puh. +358 40 4894154 Puh. +358 44 7885438

Palvelupaikat

Päiväkeskus

Päiväkeskus on paikka kohtaamiseen, olemiseen sekä mahdollisuus virikkeelliseen toimintaan.

Toritie 6 B, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:30 - 14:00
Ke - To: 08:30 - 14:00

Kaikki tiedot

Sosiaalitoimisto

Ohjausta, tukea ja neuvontaa arkielämän hankaliin tilanteisiin.

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 11:00
Ma: 12:00 - 15:30
Ti: 09:00 - 11:00
Ti: 12:00 - 15:30
Ke: 09:00 - 11:00
Ke: 12:00 - 15:30
To: 09:00 - 11:00
To: 12:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 11:00
Pe: 12:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Sosiaalinen kuntoutus on tehostettua tukea, jolla vahvistetaan apua tarvitsevien henkilöiden sosiaalista toimintakykyä, torjutaan heidän syrjäytymistään ja edistetään heidän osallisuuttaan.

Kuntoutuksessa selvitetään henkilön tuen tarve ja etsitään hänelle sopivat palvelut. Tukea voi saada esimerkiksi arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan sekä vuorovaikutussuhteisiin. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä tuetaan nuorta, jotta tämä ei keskeyttäisi opintojaan tai työskentelyään.

Sosiaalista kuntoutusta voidaan tarjota monella tavalla. Myös järjestöt ovat aktiivisia sosiaalisen kuntoutuksen järjestäjiä.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

Liittyvät palvelut

Sosiaalihuollon lomatuki

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut