Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisessa kuntoutuksessa sinua tuetaan elämäntilanteesi perusteella edistämällä kuntoutumistasi, arjenhallintaasi ja päivärytmiäsi. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä kuntoutumistasi tukevien muiden tahojen kanssa. Sosiaalinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille Pielavetisille. Voit hakeutua palveluun jos olet esimerkiksi kuntoutustuella, työkyvyttömyyseläkkeellä tai olet osatyökykyinen. 

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaalisen kuntoutuksen sisältö ja palvelun tarjoaminen perustuu yhdessä asiakkaan kanssa laadittuun yksilölliseen palvelutarpeen arvioon.

Pielavedellä tarjottavia sosiaalisen kuntoutuksen muotoja ovat päivätoiminta, vertaistukiryhmätoiminta ja leiritoiminta.